Kód CZ 12081

Petrovice

(Petrowitz)

Kaple Povýšení sv.Kříže Zdroj C)

1710-30

Petrovice, kostelík.jpg 

 

Kaple

Před obcí

 

Železný kříž

U kaple

 

Železný kříž

Při vjezdu do obce

 

Železný kříž

Při vjezdu do obce od Štoků

 

Železný kříž

Při vjezdu do obce od Štoků na křižovatce

 

Železný kříž

Při silnici k dálnici, povalený, rozbitý

 

Památník padlým Zdroj C)

...

Petrovice, památník.jpg

 

Dům č.p.11

Se štukovou výzdobou štítu

 

Dům č.p.24

S polopatrem

 

Dům č.p.26

Se štukovou výzdobou štítu

 

Dům č.p.27

Se štukovou výzdobou štítu

 

Dům č.p.63

Se štukovou výzdobou štítu

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Havlíčkův Brod, s.o.Štoky

1961 Okres Havlíčkův Brod

2003 Pověřený městský úřad

Část Štoků

 

Historie obce

1995 VPZ

Poprvé byla ves doložena roku 1226, kdy patřila želivskému klášteru. V 15. století přešla obec do vlastnictví střítežského panství. V 16. století pak Trčkové z Lípy prodali střítežské panství i s Petrovicemi Jihlavě. Za třicetileté války obec zpustla a počet obyvatel poklesl na minimum.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

329 67%N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

113

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (18.2.2018)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.2.2018