Kód CZ

Věžnice

Části: Dolní V., Horní V.

Kaple P. Marie Pomocné a bl. Adolpha Kolpinga  Zdroj C)

Původně zvonice z r.1926, kaple přistavěna 1999 na místě požární zbrojnice, autor Ing. Arch. Martin Laštovička

http://www.obecveznice.cz/gallery/1623/kaple2b.jpg

 

Kaplička  Zdroj C)

Zv.Klábenešova v blízkosti kamenného kříže

Kaple a smírčí kříž u Věžnice.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/V%C4%9B%C5%BEnice%2C_small_chapel.jpg/1280px-V%C4%9B%C5%BEnice%2C_small_chapel.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

1767, na návsi u kapličky a školy, renovována polychromie a nevkusný plůtek

Věžnice, socha Jana Nepomuckého.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/V%C4%9B%C5%BEnice%2C_statue.jpg/800px-V%C4%9B%C5%BEnice%2C_statue.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/V%C4%9B%C5%BEnice%2C_statue.jpg/800px-V%C4%9B%C5%BEnice%2C_statue.jpg

 

Kamenný sloup  Zdroj C)

Barokní se čtyřmi obrazy světců

 

Smírčí kříž Zdroj 2)

15.stol, s reliéfem meče, sekery a kola na konci vsi ve směru na Šlapanov

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/V%C4%9B%C5%BEnice%2C_small_chapel.jpg/1280px-V%C4%9B%C5%BEnice%2C_small_chapel.jpg

 

Mlýn Lutrián Zdroj C)

 

Škola Zdroj C)

Základní škola

 

Usedlost Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/V%C4%9B%C5%BEnice%2C_ruins.jpg/1024px-V%C4%9B%C5%BEnice%2C_ruins.jpg

 

Kamenný most „LutriánZdroj C)

Sz asi 1 km od obce, přes Šlapanku, asi ze 14. až 15. století

Za Lutriánem (9).jpg

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Havlíčkův Brod, s.o.Polná

1961 Okres Havlíčkův Brod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Vesnice vznikla spojením tří původních osad Horní, Prostřední a Dolní Věžnice (též Věžnice za Borem), z tohoto důvodu se dodnes někdy používá i názvu Trojí Věžnice. Horní a Dolní Věžnice byly založeny jako strážní osady na obchodní stezce z Brna do Prahy přibližně v I. polovině 13. století. Zdejší strážní věže, podle kterých také obec dostala název „Věžnice“, měly údajně sloužit jako světelné majáky pomáhající putujícím kupcům. Pozitivní vliv na osidlování měla okolní těžba stříbrné rudy, což potvrzuje místní název části obce nazvané „Na Šachtě“. Zmínka o Horní Věžnici pochází z kupní smlouvy Čeňka z Lípy z roku 1356. Od roku 1356 patřila obec k polenskému panství pod názvem Wezenicz. V Horní a Prostřední Věžnici žilo převážně české obyvatelstvo, Dolní Věžnici osídlili němečtí kolonisté z Bavorska. Nejstarší písemná zmínka o Prostřední Věžnici se objevuje v kupní smlouvě Hertvíka Žejdlice z roku 1597. V 70. letech 18. století postavili v Dolní Věžnici německou školu, kam ovšem docházely i české děti. Českou školu vybudovali roku 1884 v Horní Věžnici. Až do roku 1850 patřila obec k polenskému panství. Na přelomu 19. a 20. století zde fungovaly tři mlýny, pila a výrobna šindele. Obyvatelstvo patřilo převážně k německé národnosti, a proto se často používaly názvy Wieznitz, Veschnitz či počeštěný Wěžnitz. Od roku 1925 se píše obecní kronika, kdy také došlo ke sloučení tří Věžnic a zavedení jednotného názvu Věžnice, stalo se tak na žádost obecního úřadu Horní Věžnice a spolku na podporu české menšiny v německých oblastech - Národní jednoty pošumavské. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vysídleno.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

595 32%N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

C) cs.wikipedia.org  (28.3.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.3.2016