Kód CZ 19335

Ždírec

(Seelenz)

Kostel sv.Václava Zdroj 2)  Zdroj C)

Na místě gotického, zničeného při požáru obce 1890, 1893-4 Jos.Šupich, neogotický, obnoven 1930 na vyvýšeném místě uprostřed obce. Vznikl na místě původního chrámu, který zde stál již ve 14. století. V roce 1890 svatostánek vyhořel, v letech 1893–1898 jej v pseudogotickém slohu vybudoval stavitel Josef Šupich. Je to jednolodní objekt s pětibokým závěrem. Uvnitř se nachází malby s výjevy ze života svatého Václava a starobylé varhany. U původního dřevěného kříže, který přečkal požár z roku 1890, se nachází pamětní deska se vzpomínkou na zavražděné Němce v lokalitě Budínka.[65] Kulturní památkou se stal 3. května 1958.

Zdirec kostel.JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Kostel_odraz_zdirec.jpg/800px-Kostel_odraz_zdirec.jpg

 

Fara Zdroj C)

naproti boku kostela

Zdirec, fara.JPG

 

[Kaple P.Marie] Zdroj C)

Součást sirotčince, zrušená a přepatrovaná jako součást domova důchodců

https://www.stavbavysociny.cz/cache/xart_thumbnails/36c62e262c33c6f8f4329d323db4c604.jpg

 

Hřbitov Zdroj C)

nachází při severním výjezdu z obce směrem na Polnou. Lemuje jej zídka pocházející z roku 1887, kdy byl zrušen hřbitov okolo kostela. Přes současnou péči stále nese pozůstatky devastace poválečných let, kdy řada hrobů německých obyvatel byla zničena, v lepších případech neudržována. Nachází se zde jeden hrob s kvalitní secesní výzdobou. Pískovcový náhrobek vytvořil sochař Josef Škoda z Hradce Králové. Připomíná tragickou smrt devatenáctileté dívky Marie Pytlíkové z roku 1922. Její vražda je dodnes neobjasněna, přesto zůstává ve stínu podobných události v kraji (vražd M. Klímové a Anežky Hrůzové). Také v jejím případě se spekulovalo o židovské „rituální“ vraždě.

Ždírec, vstup na hřbitov.jpg Hrob Pitlikova.JPG

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2 )  Zdroj C)

Na návsi, rokoková, z roku 1743, kdy ho z pískovce vytvořil Václav Viktor Morávek. Stojí na okraji parku před kostelem. Po pravém boku svatého Jana stojí anděl držící kříž s pozlaceným Kristem. Na levé straně jsou tři andělíčci, kteří drží kartuši s pozlaceným reliéfem Panny Marie, která má na klíně Ježíška. Socha je z pískovce. Kulturní památkou se stala 3. května 1958. Koncem července 2011 vandalové v nočních hodinách ze sousoší odlomili část se třemi anděly. Sochu v roce 2012 zrenovoval a vrátil do původního stavu akademický sochař Otakar Marcin.

Zdirec Nepomuk vandalismus.jpg Zdirec Nepomuk vandalismus.jpg Ždírec, socha.jpg

 

Socha sv.Antonína Paduánského Zdroj 2)  Zdroj C)

Na rozcestí, západně od vsi, rokoková, z roku 1753. Žulová barokní socha se nachází při rozcestí Střítež–Měšín. Svatý Antonín oděný do mnišského roucha drží v pravé ruce Ježíška a v levé knihu. Památku znehodnocuje nepůvodní malá hlava světce dodaná v 80. letech 20. století. Rovněž patří mezi díla polenského sochaře Václava Morávka. Kulturní památkou se stala 3. května 1958.

Ždírec, socha sv Antonína 2013.JPG Ždírec, socha sv Antonína 2013.JPG

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Uprostřed hřbitova stojí s litinovou plastikou Ježíše Krista z roku 1887.

Ždírec, hřbitov.jpeg

 

Sirotčinec a útulek Zdroj C)

V roce 1916 od příbuzných dostaly sestry Terezie a Emilie Klimentovy zemědělské usedlosti č. p. 42 a 43. Věnovaly se zde péči o sirotky a staré a nemocné. V letech 1920–1926 probíhala veřejné sbírka na přestavbu budov, financování českého útulku ztěžovalo umístění v německém jazykovém ostrově. Sirotčinec a útulek pro staré a nemocné s kaplí Panny Marie byl otevřen v roce 1927, kdy zde žilo 50 chovanců. Sestry také založily Spolek sv. Františka sester Klimentových. Budovy sloužily svému účelu až do znárodnění v roce 1950, kdy byl z obytné části sirotčince zřízen domov důchodců.

Budova domova důchodců vznikla v roce 1926 na místě selských usedlostí č. p. 42 a 43. Uprostřed centrální budovy se nachází zrušená kaple Panny Marie, která tak dodnes připomíná své zakladatelky – sestry Klimentovy ze Spolku svatého Františka. Na zahradě domova se nachází bronzová plastika dívky s názvem „Úcta stáří“. Z architektonického hlediska zaujme svým štítem, čtveřici trojúhelníkových vikýřů a šestibokou věžičku kaple Panny Marie.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/%C5%BDd%C3%ADrec_3a.jpg/1024px-%C5%BDd%C3%ADrec_3a.jpg

 

Dům č. p. 40 Zdroj C)

je zajímavý z architektonického hlediska. Jako poslední připomíná bohatě štukované zdobené štíty, které dříve lemovaly náves. Přestavbami znehodnoceno. Kulturní památkou se stal 3. května 1958.

 Zdirec 40.jpg

 

Borovice lesní Zdroj C)

stojí v katastru obce (1,2 km ssv od Ždírce při levé straně silnice do Polné). Památným stromem byla prohlášena 15. listopadu 1990. Dosahuje výše jedenáct metrů a obvod kmene měří 235 cm. Stáří borovice nebylo zjištěno.

Zdirec, borovice.JPG

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Havlíčkův Brod, s.o.Štoky

1961 Okres Havlíčkův Brod

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Ždírec

Historie obce

První zmínka pochází z roku 1233, obec je však pravděpodobně starší. Po osídlení německými kolonisty ve 13. století se stala až do konce druhé světové války obcí německou. Majitelé vesnice se často střídali, ves patřila například městu Jihlava, dále Lichtenburkům, Trčkům z Lípy a dalším šlechtickým rodům.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 411 68%N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)Administrativní lexikon obcí  v republice Československé, 1927

2)Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

C) cs.wikipedia.org (12.1.2018)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 12.1.2018