Kód CZ

Herálec

Připojené: Dubí, Kamenice, Koječín, Mikulášov, Pavlov u Herálce, Zdislavice

Kostel sv.Bartoloměje opata

Před pol.13.stol, hrazený, 1877-80 postaven po požáru nový kostel, neogotický

 

Fara

 

Kaple sv.Anny

Na zámku, zrušená po 1960

 

Socha sv.Agasia

V anglickém parku kolem zámku, 1.čtvrť.18.stol. ze zámku Rozkoš

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U parku, 1740

 

Socha sv.Floriána

Na návsi, kol. 1740

 

Socha Nejsv.Trojice

Na sloupu, 1698

 

Boží muka

U čp.165, patrně 16.stol.

 

Boží muka

U cesty k novému hřbitovu 1767

 

Boží muka

 u panské stodoly 1698

 

Boží muka

 U cesty ke špýcharu 18.stol.

 

Památník padlým

1809

 

Památník padlým

1813

 

Panská hrobka

Rodiny Mülnerovy-Fügnerovy, v lese na kopci nad rybníkem západně nad zámkem, neorenesanční 1912-14 kaple nad zemí a hrobka v podzemí

 

[Tvrz]

stávala poblíž kostela

 

Zámek

Na místě druhé tvrze, 1601, přestavěn neogoticky 1838, 1862 regotizován, zásadní úpravy  fasád 1890-7 a 1920-35, po 1960 internát zvl.školy, trojkřídlý patrový

 

Hospodářský dvůr

Za zámkem, barokní se štíty, úpravy v 19.stol.

 

Sýpka

Za zámkem, na místě druhé tvrze, nebo zámek, 1726, barokní

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Humpolec, s.o.Humpolec

1961 Okres Havlíčkův Brod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Pův.jedno z center panství řádu něm.rytířů,

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 945

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.10.2013