Kód CZ

Mladé Břiště

Osada: Hojkovy

Připojené: Záhoří

Kostel sv.Jana Křtitele

Pův.románský, před 1226, tvořil opevněný celek s tvrzí, 1712 zbarokizován J.B.Santini

 

Hřbitov

Kolem kostela

 

Fara

Bývalá tvrz, 1707,

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Při zdi kostela, dřevěná, barokní, 1.pol.18.stol., hlava a ruse 19.stol.

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Humpolec, s.o.Humpolec

1961 Okres Pelhřimov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

401 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

Kód CZ

Hojkovy

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.10.2013