Kód CZ

Opatov

Kostel českobratrské církve

Neorománský, 1864-8

 

[Kaple]

zámecká

 

[Zámek]

Barokní ve dvoře

 

[Dvůr]

Při zámku, 1728, zbořen po 1754

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Humpolec, s.o.Humpolec

1961 Okres Opatov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 495

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.10.2013