Kód CZ

Větrný Jeníkov

Osada: Velešov

Kostel Narození P.Marie

Barokní, 1735, po požáru nově upraven 1851-2

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

1837 na místě starší, na čtvercovém půdorysu s jehlancovou střechou

 

Hřbitov

 

Fara

 

Židovský hřbitov

Jižně od silnice k Humpolci, zal.17.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Barokní, 1721, na náměstí

 

Boží muka

18.stol. s falešným letopočtem 1558, při rozcestí k Herálci

 

Panská hrobka

1845 na hřbitově

 

Zámek

Pův.renesanční tvrz ze 16.stol.upraven v 17.stol. a 1719, vyhořel 1800, přestavěn 1840, 1905-07 neobarokně upraven,

 

Dvůr

Za zámkem

 

Úřednický dům

Na náměstí proti zámku, barokní, 18.stol.

 

Park

Nevelký, za zámkem, zeď s mřížovým plotem kol.1907 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Humpolec, s.o.Humpolec

1961 Okres Jihlava

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Na kopci mezi rybníky kolem obdélného velkoryse založeného náměstí. Doložena 1226, 1602 městečko s tvrzí

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 834

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

Kód CZ

Velešov

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.10.2013