Kód CZ

Želiv

Připojené: Bolechov, Brtná, Lhotice, Lískovice, Miletín, Vitice, Vřesník

Premonstrátský klášter

Pův.benediktýnů, založen 1139, 1720 obnoven J.B.Santinim, znovu vyhořel 1907, po 1945 psychiatrická léčebna, prelatura, zcela neobarokně přestavěna 1909

 

Opatství

Dvoukřídlá upraveno neobarokně 1912

 

Kostel Narození P.Marie

Klášterní, pův.románský,

 

Opatství

1706

 

Kaple sv.Kříže

V budově Trčkova hradu z 15.stol.po 1945 zrušena

 

Hřbitov

Východně od kostela

 

Kostel sv.Petra a Pavla

Na hřbitově, románský, 1712-19 upraven J.Santinim

 

Fara

Pozdně barokní, 1840, patrová při škole proti hřbitovu

 

Kaple P.Marie

Severně od klášterana svahu kopce nad Želivkou nad studánkou Na Vošťavku, raně barokní, 1650, nově zřízena 1728 snad J.B.Santinim, centrální osmiboká

 

Kaple Kalvárie (Nalezení sv.Kříže)

Na vrcholu kopce nad kaplí P.Marie nad lomem. Barokní sousoší Kalvárie z konce 17.stol. 1738 nad nim postavena kaple, centrální s mansardovou střechou

 

Kaple sv.Antonína Pad.

V lese při cestě k Brtné, pozdně barokní, mezi 1754-73,

 

Kaple sv.Haštala

Nad studánkou, 1728, centrální osmiboká s mansardovou střechou se zbytky nástěnných maleb

 

Socha sv.Cyrila

Č.Vosmík, 1917, před kostelem

 

Socha sv.Metoděje

Č.Vosmík, 1917, před kostelem

 

Socha P.Marie

V klášterní zahradě, A.Bílek, poč.20.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1725, socha 19.stol. na rohu plotu fary

 

Boží muka

Na rozcestí k Haštalu, barokní zděná 18.stol.

 

Boží muka

Při cestě k Červené Řečici, barokní zděná 18.stol.

 

Trčkův hrad

Vznikl přestavbou záp.části kláštera po 1467, s renesančním sgrafitem

 

Gymnásium

Po 1703

 

Hospodářský dvůr a sýpka

Za Trčkovým hradem

 

Škola

Pozdně barokní, 1840, patrová při faře proti hřbitovu

 

Altánek

V jihozápadním nároží hřbitova, J.B.Santini, 1719, osmiboký

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Humpolec, s.o.Humpolec

1961 Okres Pelhřimov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Klášter , jedno z nejdůležitějších center raně středověké civilizace v Čechách

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 962

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.10.2013