Kód CZ

Janov nad Nisou

(Honsberg, Johannesberg)

Osada: Hrabětice

Připojené: Hraničná, Loučná nad Nisou

Kostel sv.Jana Nepomuckého

1809-11, v 19.stol zásadně upravovaný

 

Fara

 

Hřbitov

Kolem kostela

 

Kaple Bolestné P.Marie

1827,  později značně upravovaná

 
Socha sv.Jana Nepomuckého

U kostela, 1831 s reliéfy ze života sv.Jana.Nep. na reliéfním rokokovém soklu

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Jablonec nad Nisou, s.o.Jablonec nad Nisou

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Ves uváděna 1654, založena patrně 1630

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 2414 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

Kód CZ

Hrabětice

(Grafendorf)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.9.2015