Kód CZ

Lučany nad Nisou

(Wiesenthal a.d.Neisse)

Připojené: Horní Maxov, Jindřichov

Kostel Navštívení P.Marie

1886-7, neorenesanční na půdorysu řeckého kříže

 

Fara

 

Socha sv.Františka Serafinského

Na vyvýšenině severozápadně od Lučan, 1765, na balustrovém bohatě členěném sloupu

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Jablonec nad Nisou, s.o.Jablonec nad Nisou

1961 Okres Jablonec nad Nisou

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Obec uváděná v 17.stol.podél několika potoků.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

3085 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.9.2015