Kód CZ

Pulečný

(Puletchnei)

Osady: Klíčov, Kopanina

Socha sv. Anny

1766

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

 Při čp 123 na rozcestí, 1810

 

Socha Piety

Při cestě ke Klíčovu, 1796, na podstavci s reliéfy sv.Josefa, sv.Anny a sv.Jáchyma

 

Železný kříž

Při čp.23, 1828 na kamenném zdobném podstavci s reliéfy P.Marie, sv.J.Nepomuckého a sv.Josefa

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Jablonec nad Nisou, s.o.Jablonec nad Nisou

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

946 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

Kód CZ

Klíčov

(Klitschnei)

 

 

Kód CZ

Kopanina

(Kopain)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.9.2015