Kód CZ

Jablonné v Podještědí

(Německé Jablonné, Deutsch Gabel)

Osada: Valdov

Chrám sv.Vavřince

Farní, klášterní, poutní 1699-1729 J.L.Hildebrandt, na místě starého kláštera s kostelem. Vyhořel 1788

 

 

Fara

 

 

Kostel Narození P.Marie

zrušený 1788, Pivovar-škola

 

 

Dominikánský klášter

1252, na jeho místě Kostel sv.Vavřince, do 1683 dřevěný, dnešní stavba 1673-1697

 

 

Kaple sv.Volfganga

Špitální

 

 

Hřbitovní kaple

1770, čtvercová

 

 

Evangelický kostel

Neogotický

 

 

Socha sv.Vincence Fer.

Před 1770, u průčelí kostela

 

 

Sloup Krista Trpitele

1682

 

 

Morové sousoší

1686

 

 

Socha Madony

Dřevěná, na č.p.334, 15.stol.

 

 

Socha bl.Zdislavy

Při cestě k zámku, 2.pol.18.stol.

 

 

Sloup sv.Salvátora

Neogotický

 

 

Městský znak

 

 

Krausova kašna

 

 

Zříceniny hradu Falkenburk

 

 

Zámek Nový Falkenburk

Později dům 25.února, rokokový zámek, F.Höger, obdélný patrový s věží uprostřed

 

 

Dům č.p.142

2.pol.18.stol.

 

 

Dům č.p.335

2.pol.18.stol.

 

 

Dům č.p.327

Kol.1800

 

 

Hejtmanství

 

 

Hostinec U Lva

 

 

Městský špitál

 

 

Pachtovský zámeček

 

 

Městské lázně

 

 

Stará střelnice

 

 

Nová střelnice-sokolovna

 

 

Nádraží

 

 

Hotel Hvězda

 

 

Zámecký park

Navazuje na kratší osu zámku Nový Falkenburg. 3.čtvrtina 18.stol.

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Jablonné v Podještědí, s.o.Jablonné v Podj.

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

3824 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

Kód CZ

Valdov

(Waldau)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.7.2012