Kód CZ

Jáchymov

(Sankt Joachimsthal)

Osady: Suchá, Klínovec, Mariánská, Nové Město, Vršek, Zálesí

Připojen: Popov

Kostel sv.Jáchyma

1534-40, regotizován po velkém požáru města 1874-6 J.Mockerem

 

Špitální kostel Všech Svatých

I hřbitovní, 1516

 

Hřbitov

Před kostelem z roku 1530

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

Na skále nad městem, 1734, 1838-9 přistavěn obytný dům, znovu vysvěcena až 1873. soukromá.

 

Kaple sv.Anny

Na Anenském náměstí, pův.Chlebný trh, původně tu byla dřevěná kaple z r.1517, shořela 1642. 1778 vystavěna současná, 1873 vyhořela a byla obnovena

 

Kaple sv.Barbory

Na dolním konci města, proti lázním, 1770, 1809 postavena 2.věžička, 1917 přenesena do lesíka naproti nádraží

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

Na dolní části města na Jánském vrchu, 1734, bez zařízení, 1838-9 k ní byl přistavěn obytný dům

 

Kaple P.Marie

Na Novém Městě u č.p.4, 2.pol.18.stol.

 

Kaple sv.Prokopa

Východně od kaple sv.J.Nep. na kopci, zvaná Püchnerova, nedokončena a 1873 již v troskách

 

Děkanství

Č.p.72, Renesanční budova s barokní fasádou

 

Kalvárie

Ve výklenku ve hřbitovní zdi, 1544, Kryštof Walter

 

Sloup se sochou Nejsv.Trojice

1703, před kostelem se sochami P.Marie, sv.Josefa, sv.Anny a sv.Jáchyma

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

Nedaleko kostela, 2/4 18.stol.

 

Boží muka

Žulová, na dolním konci města, u můstku před mlýnem, 1731

 

Hrad Freudenstein

1517, na západním svahu, 1524 vypleněn horníky, 1636 znovu vyhořel, poté se pozvolna rozpadal, zachovány dvě věže

 

Opevnění

Tvořili na obou koncích bašty 1526, zbořené 1835

 

Stará radnice

1520 zbořena po požáru 1948

 

Radnice

1321 získala obec dům hraběte Jeronýma Šlika, 1538 vyhořela, nová stavba nerespektovala původní hranice, 1544 dokončena, 1782 opět vyhořela, 1784 opravena, 1871 opět zvýšena věž, 1902 dřevěný ochoz věže 1901 zvýšena o 2.patro

 

[Špitál]

1530, později zbarokizován

 

Léčebný ústav

Pro radiovou terapii

 

Mincovna

Za radnicí čp.37, 1534-6, rozlehlá budova kolem pravoúhlého dvora s nárožním arkýřem

 

Těžní vratidlo

Kruhová stanová stavba s hnacím strojem poháněným koňmi u ústí štoly Leithund, 16.stol., vratidlo přeneseno po 1960 do Kutné Hory

 

Radium palác

1910-12

 

Hotel Stadt Dresden

Na náměstí

 

Dům č.p.8

Pozdně gotický portál

 

Dům č.p.4

Pozdně gotický portál

 

Dům č.p.10

Barokní s portálem

 

Dům č.p.11

S obnoveným portálem ze 16.stol.

 

Dům č.p.12

S portálem 1533, v patře chodba s hřebínkovou klenbou

 

Dům č.p.38

S pravoúhlým portálkem

 

Dům č.p.71

Barokní s portálem

 

Dům č.p.73

S barokní fasádou

 

Dům č.p.112

S portálem a profilovanými okny v přízemí

 

Dům č.p.117

S dekorem fasády

 

Dům č.p.139

Kamenný portál s dekorativním nástavcem s bustami ve cviklech, 1541

 

Dům č.p.143

Kamenný portál, kol.1520

 

Dům č.p.145

S dekorem fasády

 

Dům č.p.146

Kamenný portál s rostlinnou a zvířecí ornamentikou, mázhauz zaklenut křížově hřebínkovou klenbou, 1555, pošta

 

Dům č.p.270

Kamenný portál, kol.1540

 

Dům č.p.292

Kamenný portál, 1543, křížově zaklenutý mazhauz

 

Mlýn

Na dolním konci města

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Jáchymov, s.o.Jáchymov

1961 Okres Karlovy Vary

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Kol.1516, 1520 povýšení na svobodné horní město Údolí sv.Jáchyma, kolem kostela a radnice nejstarší část města zvaná „Brotmarkt“, velké požáry města, největší 1873 jemuž padlo za oběť cenné zařzení kostela, hrázděné domy byly většinou zbořeny

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 7092 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

Kód CZ

Suchá

(Dürnberg)

 

 

Kód CZ

Klínovec

(Elbecken)

 

 

Kód CZ

Mariánská

(Mariasorg)

Klášter kapucínů

1754-65, trojkřídlý, po 1945 částečně zbořen

 

Kostel Nanebevzetí P.Marie

Poutní, 1699, 1754 propůjčen kapucínům, 1781 postavena věžička. barokní

 

Kostel

Klášterní původní, bez zařízení

 

Kaple

U cesty do Jáchymova

  

Železný kříž

U cesty do Jáchymova, 18.stol

 

 

 

Kód CZ

Nové Město

(Neustadt)

 

 

Kód CZ

Vršek

(Werlsberg)

 

 

Kód CZ

Zálesí

(Werlsgrün)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.4.2012