Kód CZ

Krásný Les

(Schönwald)

Osada: Horní Hrad

Připojené: Damice

Kostel sv.Petra a Pavla

Konec 17.stol. věž 1781 nově zbudována

 

Hřbitov

Po 1945 zrušen

 

Fara

Připomínána ve 2.pol.14.stol.

 

Zámecká kaple

Na vrcholu kopce s hradem, neogotická, 1851, věžička 1901 podle stržené v roce 1864

 

Socha Madonny s dítětem

Pod kostelem, 1868

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Jáchymov, s.o.Jáchymov

1961 Okres Karlovy Vary

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 573 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 (Krásný Les a Horní Hrad)

 

Kód CZ

Horní Hrad

(Haunštejn, Hauenstein)

   

Zámek Hauenstein

Zbytky hradu z 2.pol. 13.stol., velká přestavby 1840-50 a 1878-82 přestavěn na neogotický zámek

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.4.2012