Kód CZ

Horní Branná

Připojeny: Valteřice

Kostel sv.Mikuláše

Na hřbitově, v jádře pozdně gotický

 

Hřbitov

Kolem kostela

 

Kaple sv.Aloise

Špitální

 

Fara

 

Socha P.Marie Immaculaty

Ve výklenku domu čp.74

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

S andílky, před zámkem, 1730

 

Socha sv. Josefa

Před kostelem, pův.před zámkem, 1740, silně přetesán

 

Kamenný kříž - Kalvárie

Se dvěma andílky, před farou, 1779

 

Kamenný kříž

S anděly, u cesty do Dolní Branné, 1797

 

Boží muka

U cesty do Jilemnice, 19.stol.

 

Hrobka Harrachů

Proti špitálu, neorománská, 1844-8, dostavěna 1870

 

[Tvrz]

na jejím místě postaven zámek

 

Zámek

Renesanční, 1533-82, 1646 vyhořelo 2.patro. sgrafita obnovena 1936

 

Dům č.p.74

Pův.plátenický renesanční 1587, přestavěn barokně 2. ½ 18.stol.

 

Mandlovna

Č.p.118, pozdně barokní, 18.stol.

 

Špitál

Č.p.3 s kaplí, dnes byty

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Jilemnice, s.o.Jilemnice

1961 Okres Semily

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka 1359

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 488

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.10.2013