Kód CZ: (Dolní a Horní) 2873 a 4418, 4419

Rokytnice nad Jizerou

(Rochlitz an der Iser)

Osady: Františkov, Hleďsebe,Hranice, Dolní Rokytnice, Horní Rokytnice, Rokytno, Studenov

Kaple P.Marie Zdroj C) Zdroj A)

Na kostelním kopci, na místě dřevěné kaple z 1724, současná 1768. Na Kostelním kopci byla v roce 1724 postavena původní dřevěná kaplička. Roku 1768 byla zbourána a na jejím místě byla postavena současná zděná kaple. Původně bylo toto místo vybráno pro stavbu kostela a náměstí. Tyto plány se však neuskutečnily a náměstí vzniklo v Dolní Rokytnici.

Kaple Panny Marie pod Kostelním vrchem 02.jpg

 

Kaple Zdroj A)

http://www.rokytnice.com/images/phocagallery/turistika/cile-v-rokytnici/cirkevni-pamatky/thumbs/phoca_thumb_l_kostely-06.jpg

 

Kaple Zdroj A)

1863

Lípa velkolistá a dub letní v Dolní Rokytnici 02.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

2. pol. 18.stol

 

Železný kříž Zdroj 2)

1791

 

Železný kříž Zdroj 2)

1822

 

Památník Zdroj C)

Na náměstí

Rochlitz an der Iser - Kriegsdenkmal.jpg

 

Radnice Zdroj 3) Zdroj A)  Zdroj B)

Secesní. Základní kámen ke stavbě radnice byl položen roku 1902. V dalším roce byla provedena regulace a zakrytí potoka a v roce1903 byla radnice slavnostně otevřena. V hlavní budově se nacházely místnosti pro obecní knihovnu, spořitelnu a byt pro pracovníka spořitelny. Ve sklepních prostorách se mimo jiné nacházely tři vězeňské cely. V roce 1971 byla provedena rekonstrukce obřadní síně a byl zavěšen nový lustr zhotovený v harrachovských sklárnách panem V. Jiroušem z Rokytnice.

Horni Rokytnice - 26.JPG

 

Dům Zdroj A)

http://www.rokytnice.com/images/phocagallery/historie/svazek-01/thumbs/phoca_thumb_l_rokytnice-1-001.jpg

 

Dům Zdroj A)

http://www.rokytnice.com/images/phocagallery/historie/svazek-01/thumbs/phoca_thumb_l_rokytnice-1-005.jpg

 

Dům č.p.52 Zdroj A)

http://www.rokytnice.com/images/phocagallery/historie/svazek-01/thumbs/phoca_thumb_l_rokytnice-1-039.jpg

 

Dům č.p.32 Zdroj A)

1752

http://www.rokytnice.com/images/phocagallery/historie/svazek-01/thumbs/phoca_thumb_l_rokytnice-1-041.jpg

 

Dům Zdroj A)

http://www.rokytnice.com/images/phocagallery/historie/svazek-01/thumbs/phoca_thumb_l_rokytnice-1-063.jpg

 

Dům Zdroj A)

http://www.rokytnice.com/images/phocagallery/historie/svazek-01/thumbs/phoca_thumb_l_rokytnice-1-069.jpg

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

Vila Zdroj A)

 

Vila Zdroj A)

 

Vila Zdroj A)

 

Dům Zdroj A)

 

 

 

Dům Zdroj A)

 

 

[Mlýn] Zdroj A)

Zbořen kvůli rozšíření silnice

http://www.rokytnice.com/images/phocagallery/historie/svazek-01/thumbs/phoca_thumb_l_rokytnice-1-107.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství Jilemnice

 Politický okres Jilemnice, s.o.Rokytnice nad Jizerou

1961 Okres Semily

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

 Založena před r.1574, několik roubených stavení

Město v údolí Huťského potoka bylo zřejmě založeno kolem roku 1574 jako sklářská osada. První obyvatelé se zde živili těžbou dřeva, mědi, stříbra a olova. V roce 1625 nechal zdejší ložiska prozkoumat Albrecht z Valdštejna, který zároveň zlepšil životní podmínky zdejších horníků. Po Valdštejnově smrti význam dolů opět upadá. Od té doby se až do 20.století zdejší obyvatelstvo snažilo hornickou činnost obnovit, ale nikdy se jim to již nepodařilo. Od vzniku města se rozvíjí také v oblasti tradiční sklářství. I po třicetileté válce byli občané Rokytnice většinou protestantského vyznání, z čehož plynuly ne zcela úspěšné snahy o rekatolizaci. V 18. století docházelo ve městě ke vzpourám poddanstva. V tomto období byly založeny první textilní podniky. Rozvoji průmyslu napomohla také výstavba železniční trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, která byla do provozu uvedena v roce 1899. V roce 1903 byla ve střední Rokytnici postavena nová radnice, která prošla v 70. letech rekonstrukcí. Po 2. světové válce a odsunu německy mluvících obyvatel dochází k rozvoji turistického ruchu ve městě i okolí.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 5227 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche E., Umělecké památky Čech

3) Kuča K., Atlas památek ČR, 2002

 

A) mesto-rokytnice.cz

B) mistopisy.cz

C) cs.wikipedia.org

 

 

 

 

Kód CZ: 3497

Františkov

(Franzenthal)

Kaple

U Hásků

Chapel in Františkov 01.JPG

 
Kamenný kříž

U č.p.34

Wayside Cross near Františkov 34.JPG

 

Železný kříž Zdroj 2)

1888

 
Železný kříž Zdroj 2)

1878

 

Chalupa č.p.30

Františkov 30.JPG

 

Chalupa č.p.32

Františkov 32.JPG

 

Chalupa č.p.43 Zdroj C)

památkově chráněná

Františkov, dům čp.43.jpg

 

Chalupa č.p.50

Františkov 50.JPG

 

Chalupa č.p.54

FrantiÅ¡kov 54 02.JPG FrantiÅ¡kov 54.JPG

 

 

Historie

 

Rok

obyv.

domů

1850

1927

1930

1947

1961

1970

2001

48

79

 

 

Kód CZ:

Hleďsebe

(Siehdichfür)

Kamenný kříž

Hleďsebe (Rokytnice nad Jizerou) 08.jpg

 

Historie

 

Rok

obyv.

domů

1850

1927

1930

1947

1961

1970

2001

0

10

 

Kód CZ:

Hranice

(Gränzdorf)

Železný kříž

Hranice (Rokytnice nad Jizerou) 01.jpg

 

Chalupa č.p.30 Zdroj C)

památkově chráněná

Dům čp. 30, Hranice 05.jpg

 

Chalupa Zdroj A)

http://www.rokytnice.com/images/phocagallery/historie/svazek-01/thumbs/phoca_thumb_l_rokytnice-1-131.jpg

 

Historie

Rok

obyv.

domů

1850

1927

1930

1947

1961

1970

2001

2

52

 

 

Kód CZ: 2874

Dolní Rokytnice

(Nieder Rochlitz)

[Protestantský kostel] Zdroj 3)

1598,dřevěný, po 1620 katolický, na jeho místě nový kostel.

 

Kostel sv.Michaela Archanděla Zdroj 2) Zdroj A) Zdroj B)

Barokní, 1752-9. na místě původního dřevěného protestanského kostelíka, který byl postaven již v roce 1598. Roku 1752 vydal hrabě Ernst Qvido Harrach základní dekrety povolující stavbu kostela. Základní kámen ke stavbě kostela byl položen v roce 1753 dle projektu neznámého vídeňského architekta. Kostel byl dostavěn v roce 1758, na věž byly vytaženy zvony a instalovány hodiny od neznámého pražského hodináře, který je sestrojil roku 1746. V roce 1759 byl na věž kostela posazen kříž a kostel byl slavnostně vysvěcen. V 80. letech 19. století byla provedena celková rekonstrukce kostela. Byla opravena střecha, vybudováno nové schodiště, dřevěná okna byla nahrazena kovovými, postaveno nové schodiště před hlavním vchodem a byla provedena celková restaurace interiéru kostela. Celkové náklady na rekonstrukci kostela činily 23.000 zlatých, z čehož hrabě Harrach uhradil 7.364 zlatých, obec 6.530 zlatých a věřící 7.000 zlatých. Poslední úpravy kostela byly provedeny v roce 1996, byla opravena střecha a restaurovány vnitřní malby v celkové hodnotě 300.000.- Kč, poté byl kostel znovu vysvěcen. Kostel se pyšní slunečníma hodinama, které byly roku 1970 renovovány.

Horni Rokytnice - 24.JPG

 

Fara Zdroj A)

http://www.rokytnice.com/images/rj_accomodation/images/1321_big_1287037165.jpg

 

Chalupa č.p.19 Zdroj 3)

Na severním svahu údolí

 

Chalupa č.p.100 Zdroj 3)

Na jižním svahu údolí

 

Chalupa č.p.113 Zdroj 3)

Na jižním svahu údolí

 

Chalupa č.p.177 Zdroj 3)

Na severním svahu údolí

 

Chalupa č.p.180 Zdroj 3)

Na severním svahu údolí

 

Chalupa č.p.184 Zdroj C)

Na svahu údolí, památkově chráněný

Rokytnice nad Jizerou, dům čp.184.jpg

 

Chalupa č.p.187 Zdroj 3)

Na jižním svahu údolí

 

Chalupa č.p.191 Zdroj 3)

Na jižním svahu údolí

 

Chalupa č.p.205 Zdroj C)

Na svahu údolí, památkově chráněný

Rokytnice nad Jizerou, usedlost čp.205.jpg

 

Historie

Rok

obyv.

domů

1850

1927

1930

1947

1961

1970

2001

1233

483

 

 

Kód CZ: 4419

Horní Rokytnice

(Ober Rochlitz)

 

Železný kříž Zdroj C)

U č.p.45, památkově chráněný

Rokytnice nad Jizerou, krucifix při čp.45.jpg

 

Mlýn Zdroj A)

Schienmühle

http://www.rokytnice.com/images/phocagallery/historie/svazek-01/thumbs/phoca_thumb_l_rokytnice-1-133.jpg

 

Chalupa č.p.227

Horni Rokytnice - 03.JPG

 

Stodola č.p.266

Horní Rokytnice 266-01.JPG

 

Chalupa č.p.279 Zdroj C)

památkově chráněný

Rokytnice nad Jizerou, dům čp.279.jpg

 

Chalupa č.p.290 Zdroj C)

památkově chráněný

Rokytnice nad Jizerou, dům čp.290.jpg

 

Historie

Rok

obyv.

domů

1850

1927

1930

1947

1961

1970

2001

2004

671

 

 

Kód CZ:

Rokytno

(Sahlenbach)

 

Kaple Zdroj C)  Zdroj A)

Rokytno, kaple.jpg

 

Chalupa č.p.12 Zdroj C)

památkově chráněná

Rokytno, dům čp.12.jpg

 

Chalupa č.p.129 Zdroj C)

památkově chráněná

 

 

Starý mlýn Zdroj C)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Rokytno_hotel_Star%C3%BD_ml%C3%BDn.jpg/1024px-Rokytno_hotel_Star%C3%BD_ml%C3%BDn.jpg

 

Historie

Rok

obyv.

domů

1850

1927

1930

1947

1961

1970

2001

100

137

 

 

Kód CZ:

Studenov

(Kaltenberg)

 

Železný kříž

1822

Studenov 01.jpg

 

 

Historie

Rok

obyv.

domů

1850

1927

1930

1947

1961

1970

2001

1

30

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.12.2018

Předchozí ediitace: 27.12.2014