Kód CZ

Dolní Jirčany

Osady: Horní Jirčany, Štědřík

Kostel sv. Václava

Jednolodní obdélná stavba s půlkruhově ukončeným presbytářem, obdélnou sakristií po severní straně a hranolovou věží v jihozápadním průčelí. Z původní raně gotické podoby ze 13. století se dochoval presbytář a sakristie, loď a věž jsou pseudorománské z roku 1877

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/REFKJe.jpeg?fl=res,2200,2200,1 

 

Hřbitov

Kolem kostela

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QI_i/attIj.jpeg?fl=res,2200,2200,1 

 

Fara

 

Železný kříž

Před vstupem na hřbitov

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Ps%C3%A1ry%2C_Doln%C3%AD_Jir%C4%8Dany%2C_kostel.jpg

 

Památník padlým

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QR_b/MZEGO.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Jílové, s.o.Jílové

1961 Okres Praha západ

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Psáry

 

Historie obce

První písemná zmínka o vsi (Hercaz) pochází z roku 1060

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 562

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org 

 

 

Kód CZ

Horní Jirčany

 

 

1976 část města Jesenice

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1785

 

Kód CZ

Štědřík

 

 

5 – 5 – 0

4 – 3 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.4.2022

Předchozí editace: 18.3.2017

Předchozí editace: 16.7.2013