Kód CZ

Jindřichův Hradec

(Neuhaus)

Připojené: Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno, Radouňka

Kostel Nanebevzetí P.Marie

1382, 1808 -28 upraven J.Schaffer

 

 

Fara

 

 

Kostel sv.Jana Křtitele

Klášterní, 1801 snesena věž po požáru

 

 

Klášter minoritů

Po 1260, založen při farním kostela

 

 

Kaple Nanebevzetí P.Marie

1761-78, zrušená za Josefa II. A přeměněna na sýpku.

 

 

Kostel sv.Kateřiny

Klášterní, františkánský

 

 

Klášter františkánů

Založen 1479, dokončen 1644

 

 

Klášteříček

1534, pozdně gotický, přestavěn barokně 1750-80, spojen s kostelem sv.Kateřiny

 

 

Kostel sv.Václava

Hřbitovní, pův.gotický

 

 

Kostel Nejsv.Trojice

Hřbitovní, 1590-94, věž 1852

 

 

Hřbitov

Náhrobky 15.-19.stol.

 

 

Kostel sv.Máří Magdaleny

1628-32, průčelí kol.1670 patrně F.Caratti, zrušený

 

 

Jezuitská kolej

Č.p.66. Při kostele sv.Máří Magdaleny, 1595-1605 průčelí kol 1870

 

 

Kostel sv.Alžběty

1415, ze starší kaple, 1789 přestavěn na byty

 

 

[Kostel sv.Jakuba]

Přestavěn 1605, zbořen 1859

 

 

Seminář

S kaplí sv.Víta, 1625-36

 

 

Kaple sv.Víta

V semináři, 1642

 

 

Kaple sv.Aloisie

1827

 

 

Kaple sv.Šimona a Judy

Hradní

 

 

Synagoga

Po 1650, obnovena 1780, 1801, 1867

 

 

Židovský hřbitov

Poč.15.stol., rozšířen 1557, ohrazen 1773

 

 

Socha sv.Isidora

Před kostelem sv.Kateřiny

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před kostelem sv.Kateřiny

 

 

Kamenný kříž

Před kostelem sv.Kateřiny

 

 

Reliéf Zmrtvýchvstání

Na č.p.74, 1667 mramorový

 

 

Sousoší Nejsv.Trojice

M.Strachovský 1764-8

 

 

Kamenný kříž

M.Strachovský

 

 

Boží muka

Se sv.Trojicí, 1714

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1.pol.18.stol.

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1.pol.18.stol.

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1.pol.18.stol.

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1.pol.18.stol.

 

 

Boží muka

16.-17.stol.

 

 

Boží muka

16.-17.stol.

 

 

Boží muka

16.-17.stol.

 

 

Boží muka

16.-17.stol.

 

 

Boží muka

16.-17.stol.

 

 

Boží muka

16.-17.stol.

 

 

Boží muka

16.-17.stol.

 

 

Boží muka

16.-17.stol.

 

 

Boží muka

16.-17.stol.

 

 

Boží muka

16.-17.stol.

 

 

Kašna

Na nádvoří hradu s kovanou mříží kol.1600

 

 

Památník padlým

1918 R.Kabeš

 

 

Památník B.Jablonského

 

 

Hrobka rodu Novákových

J.Gočár 1911

 

 

Hrad

1212

 

 

Nežárská-Linecká brána

Patro s hodinami renesanční

 

 

Radnice

Před 1493, přestavěna 1801-7, dvoupatrová

 

 

Ghetto

Ze 13.stol.

 

 

Dům č.p.5

Po 1520, nárožní arkýř

 

 

Dům č.p.6

J.Schaffer, před 1850

 

 

Dům č.p.7

Renesanční, průčelí kol.1800

 

 

Dům č.p.8

Renesanční, s arkádami v průčelí

 

 

Dům č.p.37

Renesanční, s barokním secesně upraveným průčelím

 

 

Dům č.p.83

Gotický, přestavěn 1880, průčelí ve slohu Ludvíka XVI.

 

 

Dům č.p.89

Renesanční, s arkádou v patře dvora

 

 

Dům č.p.93

Renesanční, kol.1560 s atikou.

 

 

Dům č.p.100

Barokní, 1740-50

 

 

Dům č.p.102

Renesanční, kol.1760

 

 

Dům č.p.128

Pův.renesanční, upraven 19.stol.

 

 

Dům č.p.153

Pův.renesanční, přestavěn empírově

 

 

Dům č.p.156

J.Schaffer, před 1850

 

 

Dům č.p.157

16.stol., přestavěn v 19.stol.

 

 

Dům č.p.161

Přízemí renesanční, průčelí barokní upraveno 1870

 

 

Dům č.p.163

Pozdně gotický kol.1520, průčelí kol.1860

 

 

Dům č.p.164

Renesanční

 

 

Dům č.p.168

Barokní

 

 

Dům č.p.172

Renesanční, přestavován, průčelí 1830

 

 

Dům č.p.174

Průčelí kol.1740-50, na atice sochy

 

 

Dům č.p.175

Přestavěn empírově

 

 

Dům č.p.176

Přestavěn 1801 J.Schaffer, přestavěn kol.1710 patrně F.M.Kaňkou

 

 

Dům u Bystřických

Renesanční s arkádami 1594

 

 

Dům Landfrasův

1825, se zahradou v italském stylu 1826-35

 

 

Schafferova tiskárna

Č.p.18 1847

 

 

Dům

Secesní vila, O.Novotný po 1900

 

 

Zahrada Ladfrasova domu

V italském stylu 1826-35 s neogotickým pavilonem od J.Schaffera 1838

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Jindřichův Hradec, s.o.J.Hradec

1961 Okres Jindřichův Hradec

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

9590 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.5.2012