Kód CZ

Staré Město pod Landštejnem

(Altstadt)

Připojené: [Dětříš

], [Pernárec], [Kuní], [Košlák], [Košťálkov], Veclov, [Staré Hutě], [Rajchéřov], [Romava], Návary, Dobrotín, Podlesí, Pomezí, Landštejn, Vitíněvec

Kostel Nanebevzetí P.Marie

1495-1520

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_e/UuuBiq5.mpo?fl=res,667,500,1

 

Zvonice

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/Gf5II7.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Fara

Kostel Staré město p.  Landštejnem.jpg

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

Staré Město pod Landštejnem, kaple 01.jpg

 

[Synagoga]

1830, zbořena 1955

http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=102659&h=800

 

Židovský hřbitov

severozápadně od obce

Staré Město pod Landštejnem - Jüdischer Friedhof 3.jpg

 

Socha sv.Donáta

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_d/sGSwwF.mpo?fl=res,667,500,1 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

před zvonicí na soklu

 

 

Kamenný kříž

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_d/69ywuZ.mpo?fl=res,667,500,1

 

Boží muka

1692

boží muka

 

Boží muka

1728

Staré Město pod Landštejnem, Boží muka 01.jpg

 

Boží muka

1687, u cesty na Stálkov

 

Zámek

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/xrPGUs.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Velkostatek

zemědělský dvůr

 

Sýpka

Staré Město pod Landštejnem, sýpka 01.JPG

 

Ghetto

13 domů z 18.stol.

 

 

Most

přes Mlýnský potok

 

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Jindřichův Hradec, s.o.Nová Bystřice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie městečka

 Původní osada vznikla ve 12. století, ve 14. století se rozrostla na trhovou ves, spadající pod Landštejn, v 15. století byla povýšena na městečko.

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

17 – 15 – 0

6 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.11.2020

Předchozí editace: 1.5.2012

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957