Kód CZ

Kadaň

(Kaaden)

Kostel Povýšení sv.Kříže

Barokně přestavěn 1654-84, další přestavba J.Ch.Kosch 1746-55

 

Klášter františkánů

1483, přestavěn 1590 a 1662

 

Kostel Čtrnácti sv.Pomocníků

Klášterní, 1480, rozšířen 1749

 

Kaple sv.Jana Křtitele

Před klášterem, 1641

 

Kostel sv.Anny

Hřbitovní, kol.1600

 

Kostel sv.Alžběty a sv.Rodiny

J.Ch.Kosch 1753-5

 

Kostel Stětí sv.Jana Křtitele

1771

 

Děkanství

Pův.gotické

 

Děkanská knihovna

Pův.kaple Růžencového bratrstva, za městským kostelem. Adaptovaná v 18.stol.

 

Kaple

Radniční

 

Synagoga

Přestavěna 1888

 

Židovský hřbitov

1883, rozšířen 1907

 

Nový židovský hřbitov

Součást ústředního hřbitova 1926

 

Ústřední hřbitov

 

Sochy

Na schodišti, před kostelem sv.Alžběty, po.1750

 

Sochy

Před kostelem Alžbětinek kol.1750

 

Socha P.Marie

Na domě č.p.181, gotická kol.1450

 

Socha sv.Josefa

Na domě č.p.426, poč.18.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1707

 

Sloup Nejsv.Trojice

Na Tržišti K.Waitzmann 1753-5

 

Socha sv.Floriána

Na nároží č.p.197, konec 18.stol.

 

Socha sv.Vojtěcha

U cesty k Vernéřovu, po 1750

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

V Nádražní ul., K.Waitzmann 1742

 

Sloup P.Marie

U Kovářské brány, konec 17.stol.

 

Socha Piety

Na sloupu, konec 17.stol.

 

Náhrobek Thom.Goetze

V kostnici J.Keyer 1555

 

Náhrobek G.Porreise

V kostnici J.Keyer 1583

 

Náhrobek J.Zöpfra

1812 V.Prachner

 

Náhrobek P.Zöpfra

1820 V.Prachner

 

Náhrobek rod.Müllerů

Empírový

 

Zámek

Přestavěn kol.1750

 

Radnice

Před 1350, upravena barokně

 

Kovářská brána

 

Dům č.p.83

V jádře gotický

 

Dům č.p.84

got.arkýřem kol.1400, loubím a průjezdem

 

Dům č.p.16

Renesanční

 

Dům č.p.62

Renesanční

 

Dům č.p.466

Renesanční

 

Hotel u Slunce

Renesanční

 

Banka

Portál 17.stol., štuková fasáda kol.1750.

 

Dům č.p.98

 

Dům č.p.571

 

Lékárna

Fasáda

 

Dům č.p.79

 

Dům č.p.67

 

Dům

S portálem s Ave Maria 18.stol.

 

Dům č.p.78

J.Ch.Kosch 1746-56

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kadaň, s.o.Kadaň

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

8268 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)     Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)    Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2013