Kód CZ

Libědice

(Libotitz)

Kostel sv.Víta

1682-94

 

Fara

1754

 

Socha Krista na hoře Olivetské

18.stol.

 

Socha Nejsv.Trojice

1711

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1710 na mostě

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Za kostelem

 

Socha P.Marie

J.K.Vetter 1724

 

Socha P.Marie

Na sloupu, u polní cesty J.K.Vetter 1702

 

Socha sv.Josefa

Na domě u kostela J.K.Vetter 1725

 

Zámek

1708

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kadaň, s.o.Kadaň

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

807 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2013