Kód CZ

Vintířov

(Winteritz)

Osada: Zahořany

Kostel sv.Markéty

1730

 

Kaple

1725-7

 

Kaple P.Marie Pomocné

1725, se sochou sv.Šebestiána ve štítě

 

Kaple Nejsv.Trojice

Kol.1700

 

Socha sv.Šebestiána

ve štítě kaple P.Marie Pomocné

 

Socha sv.Jiří

1727

 

Zámek

Zbytek z 1544-56

 

Nový zámek

1817-23, přestavěn 1867

 

Usedlost

 

Usedlost

 

Usedlost

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kadaň, s.o.Kadaň

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

494 78%

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)    Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)    Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

Kód CZ

Zahořany

(Sehrles)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2013