Kód CZ

Žďár

(Saar)

Kostel Narození P.Marie

1770 rokokový

 

Fara

 

Kaple Všech svatých

1634, přestavěna 1801

 

Sloup se sochou sv.Floriána

1751

 

Zámek

Renesanční kol.1580

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kadaň, s.o.Doupov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

578 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2013