Kód CZ

Horní Stropnice

Osady: Vyhlídky

Připojené: Dlouhá Stropnice, Šejby, Paseky, Staré Hutě, Hojná Voda, Dobrá Voda, Meziluží, Chlupatá Ves, Vesce, Konratice, Rychnov u Nových Hradů, Bedřichov, Svébohy, Střeziměřice, Olbramov, Světví, Humenice, Hlinov, Krčín

Kostel sv.Mikuláše

File:Kostel sv. Mikuláše, Horní Stropnice.jpg File:Horní Stropnice - kostel sv Mikuláše, jižní pohled.jpg

 

Fara

File:Horní Stropnice - budova fary čp. 10.jpg

 

Mariánský sloup

File:Horní Stropnice - mariánský sloup na náměstí.jpg

 

                Socha P.Marie

               

 

                Socha sv.Jana Nepomuckého

                Na soklu

 

                Socha

                Na soklu

 

                Socha

                Na soklu

 

                Socha

                Na soklu

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U kostela

File:Horní Stropnice - socha sv. Jana Nepomuckého u kostela.jpg File:Horní Stropnice - socha sv. Jana Nepomuckého u kostela.jpg

 

 

Kamenný kříž

Za kostelem

File:Kostel sv. Mikuláše, Horní Stropnice.jpg

 

Boží muka

K Bedřichovu

 

 

Boží muka

U hřbitova

 

 

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Kaplice, s.o.Nové Hrady

1961 Okres České Budějovice

2003 Pověřený městský úřad

znak obce Horní Stropnice
Historie městečka

Obec Horní Stropnice bývala původně malou osadou nacházející se na okraji neosídleného pohraničního hvozdu, v území, které věnoval roku 1185 český kníže Bedřich jako léno Hadmarovi z Kuenringu.

Samotná Stropnice vznikla někdy koncem 12. století, v roce 1259 vlastnil její jednu polovinu Vok I. z Rožmberka, druhá část patřila Albertovi z Boršova, jenž se později psal ze Stropnice. Právě v této druhé části vsi stávala až do 15. století tvrz. Jeden díl osady získal následně dědictvím nebo koupí Smil z Hradů a roku 1300 jej prodal vyšebrodskému klášteru. Během první poloviny 14. století byly obě části vsi spojeny, Stropnice se stala městečkem a obdržela vlastní znak.

V roce 1359 ji celou drželi Rožmberkové. Roku 1486 podlehla značná část městečka zkáze při požáru. Po smrti Petra Voka z Rožmberka (1611) zdědili Stropnici společně s novohradským panstvím Švamberkové a v rámci pobělohorských konfiskací přešla roku 1620 do vlastnictví císařského generála Karla Bonaventury Buquoye.

Zdejší řemeslníci obdrželi v roce 1608 rozsáhlá privilegia, později potvrzená Buquoyem. Dobře se tu dařilo tkalcovství, v místě působil až do roku 1895 vlastní pivovar. Po zániku feudálního zřízení se Horní Stropnice stala roku 1849 samostatnou obcí.

 

 statistika 

 

obyv

domů

1677

1771

1805

1843

1921

1927

907 N

1930

1950

1961

1988

1991

2001

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

A) horni-stropnice.cz

C) cs.wikipedia.org (1.3.2015)

 

Kód CZ

Vyhlídky

(Egersee)

 

 

15 – 10 - 0

12 – 8 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.12.2020

Předchozí editace: 1.3.2015