Kód CZ

Březová

(Pirkenhammer)

Kostel jména P.Marie

Na tzv.Zámeckém vrchu, neogotický 1893

 

Železný kříž

U střeleckého mlýna, 1853, pův.na náměstí

 

Továrna na porcelán

Založena 1803

 

Střelecký mlýn

Patrový hrázděný 19.stol.

 

Střelnice

19.stol., množství malovaných terčů, terče před 17.stol. v muzeu Karlovy Vary

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Karlovy Vary, s.o.K.Vary

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Růst po pol.18.stol. 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1519 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.6.2012