Kód CZ

Jeníšov

(Jenessen)

Osada: Tašovice

Kaple

V obci, 19.stol, se zlidovělou gotickou sochou Madonny

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Karlovy Vary, s.o.K.Vary

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1475N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

Kód CZ

Tašovice

(Taschwitz)

 

 

Část města Karlovy Vary

 

 Jaromír Lenoch Š  Aktualizace 30.6.2012