Kód CZ

Stanovice

(Donawitz)

Osada: Nové Stanovice

Kostel sv.Tří králů

Doložen ve 14.stol., nově postaven kol.1678, opraven 1904, barokní

 

Fara

 

Dům č.p.73

Pod kostelem hrázděný, 1834

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Karlovy Vary, s.o.K.Vary

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Několik hrázděných patrových stavení z 18.a 19.stol.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1030 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

Kód CZ

Nové Stanovice

(Neu Donawitz)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.6.2012