Kód CZ

Hostouň

 

Kostel sv.Bartoloměje (farní)

Barokně přestavěn

 

 

Fara

 

 

Synagoga

Poč.19.stol. neogotická

 

 

Starý židovský hřbitov

1.pol.18.stol.

 

 

Nový židovský hřbitov

2.pol.19.stol

 

 

Pamětní deska

Mramorová

 

 

Tvrz

 

 

Statek Šafránov

 

 

Č.p. 8

S empírovou fasádou

 

 

Škola

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kladno, s.o.Unhošť

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 
Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1243

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.7.2012