Kód CZ 13857

Rozdělov

Kostel sv.Václava Zdroj 2)

v novobyzantském slohu z let 1925-27 na křižovatce ulic Vítězná a Vašíčkova

 

Fara Zdroj C)

1927

 

Kaple sv.Mikuláše Zdroj 2)

1.pol.19.stol. se zvoničkou ns staré rozdělovské návsi (nám. Jana Opletala); v nadpraží uveden letopočet 1802

 

Dvůr Zdroj 2)

 

Rozdělovské věžáky Zdroj C)

šest věžáků z let 1952–58 ve stylu moskevské sorely,  soubor šesti činžovních domů, tzv. Rozdělovské věžáky Vítězná 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, Petrohradská

 

Památné duby Zdroj C)

 

Památné lípy Zdroj C)

trojice památných stromů u kapličky

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kladno, s.o.Kladno

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Kladna

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1780. Původně se v těchto místech (poblíž dnešní křižovatky u kostela) nacházel pouze hospodářský dvůr, patřící kladenské vrchnosti, jíž představoval v 18. století břevnovsko-broumovský klášter benediktinů. Aby zajistil pro dvůr více pracovních sil, nechal v roce 1783 opat Štěpán Rautenstrauch, ve své době jeden z předních propagátorů tzv. raabizace, rozdělit část zdejších pozemků (odtud název) pro nově povolané osadníky z Broumovska a založit pro ně osadu (obdobně vznikl v téže době na opačné straně Kladna Štěpánov, dnes součást Kročehlav). V roce 1814 čítal Rozdělov již 15 domů a 114 obyvatel. Prudký příliv obyvatel přišel s industrializací Kladenska ve druhé polovině 19. století, zejména pak po roce 1888 v souvislosti se zahájením těžby na blízkém dole Max u Libušína. Za nacistické okupace došlo roku 1940 k připojení okolních obcí včetně Rozdělova ke Kladnu, čímž bylo vytvořeno tzv. Velké Kladno. Všechna okupační nařízení byla sice po osvobození roku 1945 plošně zrušena, v roce 1947 však byl Rozdělov definitivně s Kladnem sloučen. Doposud volný prostor mezi oběma sídly od 50. let 20. století zaplnila nová výstavba (mj. tzv. Rozdělovské věžáky); dnes tak Rozdělov s Kladnem stavebně zcela splývá

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

4204

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (19.8.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.8.2015

Předchozí editace: 13.7.2012