Kód CZ

Cerhýnky

Kaplička

na návsi vysvěcená v roce 1848.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Cerhynky_A._Kaplicka.jpg/800px-Cerhynky_A._Kaplicka.jpg

 

Památník padlým

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Cerhynky_B._Pamatnik.jpg/1024px-Cerhynky_B._Pamatnik.jpg

 

Tvrz

Zříceniny, vystavěná mezi lety 1436 a 1463.

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Cerhenic

 

Historie obce Zdroj C)

První zmínka o Cerhýnkách pochází z roku 1339, ale území bylo dříve obýváno Kelty, jak dokazují archeologické nálezy, např. pohřebiště (z doby 4. až 3. století p. n. l.) a hrnčířská pec (2. až 1. století p. n. l.).

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

547 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (1.5.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.5.2020