Kód CZ 3548

Grunta

[Kostel Navštívení P.Marie] Zdroj Aú

Ve 14.stol.farní, gotický kostel 1814 zbořen. K roku 1675 se píše: povstal nákladem starých horníků, šligle havířský na kameně vytesaný zřejmě dokazují. Chtějí tomu někteří, že za starodávna v žádné vsi nad ten vyššího kostela nebylo

 

Kostel Zvěstování P.Marie >> Zdroj Cú

Dnešní neorománský z l.1815-18. Kostel, doložený již roku 1305 byl v letech 1367-1398 nákladem horníků z nedaleké Kutné Hory přestavěn a rozšířen. Roku 1814 byl s výjimkou věže a šnekového schodiště kostel pro špatný stav zbourán a nahrazen roku 1817 dokončenou prostou lodí s trojboce ukončeným presbytářem. Současná mohutná novorománská trojlodní bazilika s dvojicí západních věží byla vybudována v letech 1905–1908 podle plánu c. k. stavebního rady, architekta Rudolfa Vomáčky. Orientovaný kostel stojí, stejně jako jeho předchůdci, uprostřed hřbitova ležícím na jižním okraji obce. Hřbitov je obehnaný zdí s neogotickým cimbuřím a neorománskou márnicí v jeho jižní části. Výstavbu kostela z větší části financoval majitel panství Býchory a významný houslista Jan Kubelík. Novostavba byla vyzdobena pozoruhodnými, secesizujícími malbami malíře Františka Urbana a jeho manželky. Secesně-neorománský je též kompletně celý mobiliář kostela.

Z původního kostela byly ponechány pouze tři renesanční náhrobníky Libenických z Vrchovišť a gotický zvon nápisem „ave maria gratia + pane bozie dai swobodu tiem kdoz te milugi a twau prawdu wyznawagi“

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Kostel_Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_Marie_v_Grunt%C4%9B.jpg/1024px-Kostel_Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_Marie_v_Grunt%C4%9B.jpg

 

Fara

...

 

Kaple Zdroj Cú

Na hřbitově u kostela

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

Část Libenic

1961 Okres Kolín

1992 Samostatná obec

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce >>

První písemná zmínka pochází z roku 1305. Listina, která potvrzuje prodej čtyř lánů blíže Dolu kostela P. Marie na založení nové štoly, dokládá nejen existenci vesnice, ale také těžbu stříbra v těchto místech. Původně zemědělská obec se tak po založení Kutné Hory zjevně stala i místem intenzivní důlní činnosti. V 16. století Gruntu získali vladykové Libeničtí z Vrchovišť a připojili ji k panství Libenice.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) grunta.cz (27.9.2017)

C) cs.wikipedia.org (27.9.2017)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.9.2017