Kód CZ

Klášterní Skalice

[Cisterciácký klášter] Zdroj C)

1357, husity zničen. Konvent byl založen až v roce 1357 a dokončen v roce 1400. Za Karla IV. patřil tento klášter po Zbraslavi a Vyšším Brodu k nejvýznamnějším stavbám cisterciáků v Čechách. K založení kláštera silnou měrou přispěl sám císař Karel IV., ale o vzniku rozhodl mindenský biskup Dětřich z Portic. Základní kámen byl položen 13. října 1357 a při slavnosti prý byl přítomen sám císař Karel IV., pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi. Později fundaci potvrdil i sám papež Inocenc IV.

Zpočátku nebyl klášter tak bohatý, ale díky privilegiím, výsostným právům a dobrému hospodaření klášter i jeho statky rychle bohatl. Na přelomu 14. a 15. století získal finanční podporu přímo od krále Václava IV. Za husitského povstání byl ale v roce 1421 celý areál vypálen a pobořen, mnišský sbor byl částečně z opatství vyhnán, částečně pobit. Majetku a pozemků se zmocnila husity obsazená Kouřim a rozdělila je do necírkevních rukou, zprvu do měšťanských a později do šlechtických.

Klášter (Klášterní Skalice) .JPG

 

[Kostel P.Marie] Zdroj C)

po 1690, s mnišským obydlím. Nejvýznamnější stavbou klášterního areálu měla být gotická bazilika, na niž z jihu navazovaly gotické konventní budovy. Poslední pozůstatek po trojlodní bazilice je zbytek jednoho ze čtyř gotických pilířů v křížení hlavní a příčné lodi, který stojí severně od nynějšího zámku. Dále se zachovaly fragmenty kaple s východním průčelím štítové zdi konventu a oknem. Další částečné zbytky (síň s křížovou klenbou a kapitulní síň) kdysi rozsáhlého klášterního hospodářského dvora se nachází v dnes soukromém zemědělském statku. Architektonické zlomky, a to části okenních kružeb, sanktuarium, dva plasticky zdobené kamenné svorníky s figurami anděla a býka byly přeneseny do lapidária Národního muzea v Praze a do regionálního muzea v Kolíně nad Labem.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_-_posledn%C3%AD_pil%C3%AD%C5%99_gotick%C3%A9ho_kostela1.jpg/800px-Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_-_posledn%C3%AD_pil%C3%AD%C5%99_gotick%C3%A9ho_kostela1.jpg

 

Kaple P.Marie

Jednolodní, 17.stol

https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_15120359/img/76/640x480_tAfiIQ.jpg?fl=res,667,500,1

 

Zvonička

U bývalého kláštera

Klášterní Skalice - zvonička u hospodářského dvora.JPG

 

Socha sv. Prokopa

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_B._SvProkop_Celek.jpg/800px-Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_B._SvProkop_Celek.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_B._SvProkop_Celek.jpg/800px-Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_B._SvProkop_Celek.jpg

 

Socha P. Marie

Klášterní Skalice B. PannaMarie Celek.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_C._PannaMarie_Polocelek.jpg/800px-Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_C._PannaMarie_Polocelek.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_B._SvJanNepomuck%C3%BD_Celek.jpg/800px-Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_B._SvJanNepomuck%C3%BD_Celek.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_B._SvJanNepomuck%C3%BD_Celek.jpg/800px-Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_B._SvJanNepomuck%C3%BD_Celek.jpg

 

Socha sv. Anny

Klášterní Skalice - socha svaté Anny (4) .JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_-_socha_svat%C3%A9_Anny_%282%29.JPG/800px-Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_-_socha_svat%C3%A9_Anny_%282%29.JPG

 

Železný kříž

Klášterní Skalice - boží muka nad vsí (3) .JPG

 

Mlýn

Č.p.11

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_-_b%C3%BDval%C3%BD_ml%C3%BDn_%C4%8Dp._11_%281%29.JPG/1024px-Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_Skalice_-_b%C3%BDval%C3%BD_ml%C3%BDn_%C4%8Dp._11_%281%29.JPG

 

[Kamenný most] Zdroj D)

Dvouobloukový gotický, v jeho konstrukci údajně kvádry ze zaniklého kláštera. Zbořen a nahrazen 2015 za starostování Jaroslava Lukeše, který upřednostnil nahrazení mostu před jeho opravou a připravil tak obec o významnou historickou památku

Demolice mostu v Klášterní Skalici

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Obec, původně nazvaná pouze Skalice, se v listinách objevuje v polovině 14. století. Významu nabyla až jako Skalice Klášterská, nyní Klášterní Skalice až později po založení posledního českého kláštera řádu cisterciáků s kostelem Milosti Panny Marie (Ad Gratiam beatae Virginis), jehož zakládací listinu 13. října 1357 vydal mindenský biskup Dětřich z Portic a Kuglvajtu, původně cisterciácký mnich braniborského kláštera v Lehninu. Fundátor do nového založení pozval opata a 12 mnichů z mateřince v Sedlci u Kutné Hory. Věnoval jim pozemkový majetek, jmenovitě vesnice Skalici, Ždánice, Miškovice, Lipskou, les Kozí hřbet, a dále 2 000 kop pražských grošů na stavbu kláštera. Základní kámen byl položen a vysvěcen olomouckým biskupem Janem VIII. Očkem u Vlašimi, za přítomnosti císaře Karla IV., Arnošta z Pardubic, Dětřicha a dalších šlechticů. Dětřich spolu s pozdějšími donátory financoval stavbu trojlodní baziliky na půdorysu latinského kříže v délce něco přes 50 metrů a konventní budovy s čtvercovým rajským dvorem. Klášter přijal pod svou ochranu a finančně jeho stavbu podpořil král Václav IV. V dubnu roku 1421 byla blízká Kouřim obsazena husitským vojskem Pražanů, kteří patrně vyvrátili i stavebně nedokončené skalické opatství, konkrétní zprávy o něm chybí. Opět roku 1481 se připomíná nový opat s konventem jako chráněnec Viléma Zuba z Landštejna, ale klášter jen živořil a v roce 1553 jej ke svým statkům připojil sedlecký klášter již jako pustý.

V roce 1690 z iniciativy opata sedleckého kláštera Jindřicha Snopka (+1709) byl klášter obnoven jako novostavba v barokním slohu. Ke zbytkům zdi gotického kostela byla postavena jednolodní barokní kaple P. Marie. K definitivnímu zrušení a vyvlastnění kláštera došlo v roce 1783 za reforem císaře Josefa II.). Od náboženského fondu jej v roce 1819 koupil Jiří Dörfel. Ten obytnou budovu kláštera přestavoval na zámek. Při tom použil kámen ze zřícenin kláštera. Pozdější majitelka obce prodala zámek i s hospodářským dvorem Janovi II. z Lichtenštejna v roce 1872. Tehdy byla zámecká budova opět přestavěna a získala dnešní podobu. Přízemí bylo upraveno jako byt správce dvora a v patře byly zřízeny sýpky a skladiště.

Při pozemkové reformě ve 20. letech minulého století se zámek stal sídlem zbytkového velkostatku a v padesátých letech přešel do správy JZD. Soukromému zemědělskému podniku patří i v současnosti.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 229

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (10.5.2020)

D) kolinsky.denik.cz (3.11.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.5.2020

Předchozí editace: 3.11.2015