Kód CZ

Kouřim

Osada: Molitorov, Muzeum lidových staveb

Kostel sv. Štěpána

Děkanský. Poč.13.stol. trojlodní gotický

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Kostel_svateho_Stepana.jpg

 

Zvonice

Mimo kostel, gotická

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Kou%C5%99im%2C_zvonice%2C_od_%C5%A1koly.jpg/800px-Kou%C5%99im%2C_zvonice%2C_od_%C5%A1koly.jpg

 

Kostel Nejsv.Trojice

Na hřbitově

Kouřim, kostel Nejsvětější Trojice, ze hřbitova.jpg Kouřim, kostel Nejsvětější Trojice, zezadu.jpg

 

Kaple P.Marie Pomocné

1727, pětiboká

Kouřim, kaple P. Marie Pomocné.JPG

 

Děkanství

Kouřim, děkanství.jpg

 

[Kostel sv.Martina]

Při cisterciáckém proboštství, vypálen Husity 1421

 

 

[Cisterciácké proboštství]

1280, u hradeb, s kostelem sv.Martina, vypálené Husity 1421

proboštství, archeologické stopy

 

Husův sbor

Kouřim, sbor církve československé.jpg

 

Hřbitov

 

Židovský hřbitov

Kouřim, židovský hřbitov, hroby.jpg

 

Kaple sv.Víta

Na hradišti Stará Kouřim

Stará Kouřim, kaplička.jpg

 

Výklenková kaplička

V opěrné zdi hradeb

Kouřim, ulice a hradby.JPG

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před děkanským kostelem, 1715

 

 

Kašna

Před děkanským kostelem, 1715

Kouřim, Mírové náměstí, kašna.jpg

 

                Socha P.Marie Immaculaty

                Na kašně

Kouřim, Mírové náměstí, kašna.jpg

 

Památník Prokopa Velikého

Na náměstí

Kourim CZ Prokop Holy memorial 125.jpg

 

Památník padlým

Na náměstí

Kourim CZ WWI and WWII memorial 124.jpg

 

Pomník astronomického středu Evropy

Na náměstí

Kouřim v okrese Kolín (09).jpg

 

Pamětní deska  Fr.R.Netáhlíka

Na č.p.5, 1844-1916, umělec a samouk

Kouřim, pamětní deska cukráře Netáhlíka.jpg

 

Pamětní deska Václava Konráda

Na chlapecké škole, italský legionář, popraven 1918 jako bojovník za vlast

 

Busta T.G.Masaryka

Před kinem

Kouřim, Pražská, kino a restaurace Na Střelnici.jpg

 

Hradiště

U sv. Jiří, ostroh na jihovýchodě města

Kouřim, hradiště U Svatého Jiří.jpg

 

Hradiště Stará Kouřim

ostroh nad pravým břehem Výrovky, jihovýchodně od města

Stará Kouřim, Libušino jezírko.jpg

 

Hradiště U sv.Vojtěcha

U Vojtěcha, parc. 985, jihovýchodně od města, u mlýna Bukačova

Kouřim, Bukačov, informační tabule.jpg

 

Hradby

Kouřim, severní hlavní hradba.JPG Kouřim, západní parkánová zeď s příkopem.JPG

 

Bašta

U Kolínské brány

Kouřim, bašta u Kolínské brány, Na Hradbách.jpg

 

Bašta

Jižního parkánu

Kouřim, bašta jižního parkánu.JPG

 

Bašta

Jihovýchodní

Kouřim, Muzejní bašta na jihovýchodě.JPG

 

Bašta

Severního parkánu

Kouřim, severní parkánová bašta.JPG

 

Bašta

Západní

Kouřim, západní bašta.JPG

 

Hranolová věž

Jihovýchodní

Kouřim, jihovýchodní hranolová věž.JPG

 

Hranolová věž

Severozápadní rohová

Kouřim, severozápadní nárožní bašta.JPG

 

Pražská brána

Hranolová věž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Prazska_brana_Kourim.jpg/800px-Prazska_brana_Kourim.jpg

 

Radnice

1782, v současnosti muzeum

Muzeum Kouřimska, od jihozápadu.jpg

 

Nová radnice

Kouřim, radnice.jpg

 

Sokolovna

Kouřim, Sokolovna.jpg

 

Dům č.p.4 a 5

Na náměstí

Kouřim, Mírové náměstí, domy č. p. 4 a 5.jpg

 

Dům č.p.31

Zlická ul.

Kouřim, Zlická 31.jpg

 

Dům č.p.42

Na náměstí

Kouřim, Mírové náměstí 42.jpg

 

Dům č.p.47

Na náměstí

Kouřim, Mírové náměstí 47.jpg

 

Dům č.p.48

Na náměstí

Kouřim, Mírové náměstí 48.jpg

 

Dům č.p.115

Na náměstí

Kouřim, Mírové náměstí 115.jpg

 

Dům č.p.116

Na náměstí

Kouřim, Mírové náměstí 116.jpg

 

Dům č.p.117

Na náměstí

Kouřim, Mírové náměstí, Bajzův koloniál.jpg

 

Dům č.p.122

Na náměstí

Kouřim, Mírové náměstí 122.jpg

 

Dům č.p.144

Na náměstí

Kouřim, Komenského 144.jpg

 

Dům č.p.392

Na Ptačím rynečku

Ptačí ryneček 392.jpg

 

Dům č.p.400

Židovská ul.

Kouřim, Židovská 400.jpg

 

Dům

Dubová ul.

Kouřim, Dubová.jpg

 

Chlapecká škola

U kostela. postavena v letech 1864–1865 na místě středověkého děkanství, které od třicetileté války bylo v rozvalinách (původní škola byla na sousedním pozemku v č. p. 145 na místě dnešní pošty a obecního úřadu). Od roku 1883, kdy byla postavena druhá, dívčí škola, se tato škola nazývala chlapecká, koedukace byla znovuzavedena školním rokem 1953/1954. Tzv. chlapecká škola sloužila do června 1979, kdy pro havarijní stav musela být opuštěna. Později se jejím majitelem stala nakladatelská a pohostinská firma METAFORA s. r. o. a budova je v havarijním stavu.

Kouřim, bývalá chlapecká škola (02).jpg

 

Hořejší mlýn Zdroj C)

Kdy byl postaven není známo. Na samém počátku zde byl jako jediný zdroj publikace od profesora Profouse „Místní jména v Čechách – Jejich vznik, původní význam a změny“. Díl I, A–H, 1947, dále v Archivu českém následující záznam z 23. února 1407. Jedná se vlastně o vůbec prvou zmínku o Drahonickém objektu, což byl s největší pravděpodobností dvorec, který byl přeměněn na mlýn. Mlýn Hořejší zvaný též Drahonický, byl nazván podle Petra Drahonického a později (počátkem 17. století) zván Pášovský nebo Pášov. Václav Pašek (Páša) koupil v roce 1604 "sobě dědicům a budoucím svým mlejn jenž slove Drahonický v těch mezech pravých ....". Mlýn dostal jméno po majitelce Kateřině Pášové, což byla dcera Paška.

 

 

Mlýn Bukačov Zdroj C)

Č.p.247, z 18. století s hospodářskými objekty a přístavbami z 19. století umístěný v rokli pod hradištěm Stará Kouřim. Ve zdivu objektů se nachází řada druhotně použitých románských článků ze zaniklého kostela sv. Vojtěcha. je v "Bílé knize Práva a svobod" (Liber privilegiorum, začínající roku 1404, v městském archivu) jmenován jako mlýn Prostřední, zvaný též Vojtěchovský a později zvaný Bukačovský. V držení Vojtěchovského rodu byl nejpozději od roku 1515 a rozdělen mezi jeho dcery a vnučku roku 1598. Jednalo se o Marianu, mlynářku na Hrázi, vdovu po Janu Hrázském, která se znovu provdala za člena městské rady Václava Paška, majitele Nového Dvora (nynější Molitorov). Dále o druhou dceru Lidmilu provdanou Zlonickou a po smrti mužově pak za jiného člena rady Jeremiáše Jihlavského. Dále pro Lidmilinu dceru z prvního manželství Alžbětu Zlonickou. Poté přechází mlýn do majetku Václava Ferdinanda z Větčína. Jeho manželka v roce 1680 prodává mlýn Jiřímu Bukačovi, který však již v roce 1689 umírá. Jiří Bukač byl dvakrát ženatý a měl děti z obou manželství. Spor o jeho majetek trval 35 let.

vodní mlýn Bukačov

 

Velký mlýn Zdroj C)

Jako poslední z tří těchto mlýnů je mlýn Veliký později zvaný Panský, který koupila sama obec v roce 1532. První písemná zmínka pochází z r. 1407 v listině o majetku cisterciátského proboštství v Kouřimi. Další zmínka je v knize Liber privilegiorum, folium 223, z roku 1431. V roce 1537 koupilo tento mlýn město od sirotků po mlynáři Jírovi za 1200 kop míšeňských grošů a dosazovalo do mlýna nájemce. Roku 1547 se Kouřim zúčastnila vzpoury stavů a po jejich porážce přišla o všechny své statky včetně dvou mlýnů. Tento majetek byl navrácen či odkoupen zpět roku 1561. Při konfiskaci majetku v roce 1623 přišlo město znovu o tento mlýn. Mlýn připadl za směšný poplatek znehodnocenou měnou knížeti Lichtenštejnovi a rozhodoval o něm Lichtenštejnský úřad v Kostelci nad Černými lesy.

 

Malý mlýn Zdroj C)

Zv.Podfortenský či Malý mlýnec postavený ještě před husitskými bouřemi a Němci zvaný Holzmül (Dřevěný mlýn) zřejmě podle blízko stojící dřevěné branky uváděné v latinských zápisech jako Janua lignuorum. Ačkoli ležel jen na Ždánické strouze, měl dostatek vody, protože v té době byla strouha odtokem řady rybníků ležících pod Ždánickým vrchem. Prvá zmínka o něm je rovněž z roku 1407, kdy patřil kouřimským cisterciákům, kteří z něj platili 12 kop grošů z čehož 1 kopu přímo městu. Nejstarším známým mlynářem z roku 1507 byl Jiří v Malém mlýnci.

 

Mlýn Hrázka Zdroj C)

Nejmladší mlýn.

 

Mlýn Fortna

Václava Apltauera

Kouřim, mlýn Fortna.jpg

 

Mlýn

U Skanzenu

Kouřim, dům poblíž skanzenu.jpg

 

Mlýn

Na Podskalí

Kouřim, Podskalí.jpg

 

Kamenný most

Přes Výrovku

Kouřim - nejvíce přes Výrovku.jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak města Kouřim

Historie města Zdroj C)

V místní krajině je dokázáno osídlení lidmi již z mladší doby kamenné, zhruba 3000 let př. n. l. V 6. století n. l. přicházejí Slované z kmene Zličanů a v 7. století vzniká na místech dávného slovanského osídlení Stará Kouřim. Význam mohutného opevněného hradiště se mohl směle měřit s Prahou. Tzv. Kristiánova legenda z 10. století vypráví o souboji zlického knížete Radslava s přemyslovským knížetem Václavem, který Radslava božím zásahem bez boje porazil. Zlické knížectví, které se stalo nebezpečným konkurentem Prahy, bylo vyvráceno ve dvou taženích Václavova bratra Boleslava I., zvaného Ukrutný, a následně přešlo do majetku Slavníkovců. Hradiště Stará Kouřim zaniklo kolem roku 936. Přemyslovci poté založili na sousední ostrožně nové menší hradiště u svatého Jiří. Lehce opevněný velmožský dvorec stával v 11.–12. století na místě pravěkého hradiště a sídliště zvaného hradiště u svatého Vojtěcha.

Rovněž Slavníkovci začali brzy ohrožovat zájmy v Praze sídlících Přemyslovců Mocenský střet obou rodů vyvrcholil vyvražděním Slavníkovců v Libici nad Cidlinou roku 995. Po dobytí slavníkovského panství vznikl kouřimský úděl, kde panovaly pod svrchovaností pražského knížete vedlejší větve přemyslovského rodu. Kouřimský údělný kníže Děpolt III. vedl ve 13. století odboj proti králi Přemyslu Otakaru I. Jeho vzpoura byla však rozdrcena, Děpolt zabit a hradiště zničeno. Z této doby pochází druhá legenda o vzniku jména města obsažená v Dalimilově kronice.

Současná Kouřim, asi 1 km severozápadně od Staré Kouřimi a kdysi jedno z nejvýznamnějších královských měst v Čechách, byla patrně založena ve třetí čtvrtině 13. století králem Přemyslem Otakarem II. Nebývalý rozkvět středověké Kouřimi trval až do roku 1547, kdy byla Kouřim, podobně jako celý městský stav království, oslabena konfiskacemi v souvislosti s účastí v protihabsburském povstání.

Největší úpadek města však nastal po roce 1620 v době třicetileté války, kdy bylo téměř zcela zničeno. Většinu majetku získal kníže Karel z Lichtenštejna a vylidněná Kouřim byla nadto několikrát vydrancována nejen procházejícími švédskými, ale též císařskými vojsky.

 Až do roku 1848 byla Kouřim krajským městem. V 19. století se ocitla mimo hlavní dopravní tepny, na rozdíl od jiných měst se zde nerozvinul významnější průmysl a její význam postupně upadal.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2 875 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (2.5.2020)

 

 

Kód CZ

Molitorov

Kaple

Molitorov, kaplička.jpg

 

Zámek

Dušan Jurkovič

Na obrázku může být: strom, obloha, tráva, rostlina a venku

 

Zámek Diblíkov Zdroj C)

S dvorem, 1903

Zámek Diblíkov.JPG

 

 

 

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1654. Nachází se v berní rule, podle které zde stál dvůr v majetku Jiřího Molitora z Mühlfeldu.

Kód CZ

Muzeum lidových staveb

]Kostel sv. Jana Křtitele[Zdroj C)

Plánovaný objekt z Dolních Kralovic nad Želivkou. Kostel byl rozebrán na konci roku 1975. Ačkoliv šlo o jeden z prvních objektů, který byl do areálu skanzenu převezen, zatím nebyl znovupostaven. V 70. a 80. letech to bylo z ideologických důvodů, aby se nestal poutním místem Posázaví. Proto byla zvažována možnost rekonstruovat pouze torzo krovu. Nynější projekt předpokládá stavbu kopie kostela s osazením veškerých zachovalých prvků a výhledově i s možností navrácení existujících částí původního mobiliáře, které byly rozmístěny do jiných kostelů.

 

]Věžovitá polodřevěná zvonice[Zdroj C)

Plánovaný objekt v areálu kostela Povýšení svatého kříže v Mečeříži u Benátek nad Jizerou, pravděpodobně z roku 1620, přestala svému účelu sloužit v roce 1913, kdy byly zvony přeneseny do novostavby kostela. Původní zvonice pak chátrala a v roce 1976 se při vichřici horní část zřítila. Kopie má být zhotovena na základě plánové a fotografické dokumentace.

http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs659.jpg

 

]Výklenková kaplička P. Marie[Zdroj C)

Plánovaný objekt stál ve Svobodě nad Úpou Zděná u cesty na Janskou horu pod Matčinou loukou západně od kostela byla postavena před rokem 1764 a zanikla po odsunu původního německého obyvatelstva. Muzeum plánuje postavení kopie.

http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs661.jpg

 

Dřevěná zvonička Zdroj C)

kopie církve Československé husitské z Býchor na Kolínsku, umístěna před statkem z Týřovic

Kudy z nudy - Kouřim

 

Socha sv. Donáta Zdroj C)

barokní z roku 1764 ze Svatbína u Kostelce nad Černými lesy, umístěná za usedlostí ze středního Polabí

MLS Kouřim, socha svatého Donáta ze Svatbína.jpg MLS Kouřim, socha svatého Donáta ze Svatbína.jpg

 

Mariánský sloup Zdroj C)

z 2. poloviny 19. století z Konárovic na Kolínsku. Na původním místě byl sražen nákladním autem v roce 1981, poté byly jeho trosky předány muzeu. postaveno v rámci první etapy dostavby v letech 2015-16

https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/89814839_1683308555142993_6383577065609756672_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=AeostO8O-BIAX_bJF1X&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=6f1b90d6697557601a5543091272cd6d&oe=5ED25095

 

]Sousoší sv. Jana Nepomuckého[Zdroj C)

Plánovaný objekt Barokní z Tismic z doby po roce 1750 stávalo na parapetní zdi schodiště ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1943 bylo těžce poškozené sousoší na původním místě nahrazeno kopií, neúplný originál byl přenesen do Podlipanského muzea v Českém Brodě, kde zůstal pohozen na muzejní zahradě. V roce 2009 bylo torzo částečně konzervováno. Ve skanzenu má být rekonstruované sousoší umístěno do výklenkové kapličky, která má být volnou kopií kapličky sv. Jana Nepomuckého ve Třebovli, kde je osazeno podobné barokní sousoší.

http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs645.jpg

 

Boží muka sv. Prokopa Zdroj C)

z Kostelce nad Černými lesy, z nučického červeného pískovce z roku 1897, umístěna u začátku prohlídkové trasy

MLS Kouřim, Boží muka z Kostelce nČl.jpg

 

Dřevěný kříž Zdroj C)

volná kopie s korpusem Krista malovaným na plechu z Němčic na Kolínsku, umístěna na rozcestí v jižní části areálu

MLS Kouřim, kříž a špýchary.jpg

 

Rumpálová studna Zdroj C)

roubená z počátku 19. století z Kozojed u Ratají nad Sázavou, umístěna před budečskou chalupou

 

Dřevěná pumpa Zdroj C)

ze Zalán u Rožmitálu pod Třemšínem, umístěna u usedlosti z Podbrdska

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/MLS_Kou%C5%99im%2C_pumpa_ze_Zal%C3%A1n.jpg/800px-MLS_Kou%C5%99im%2C_pumpa_ze_Zal%C3%A1n.jpg

 

Vahadlová studna Zdroj C)

MLS Kouřim, studna s vodním vahadlem.jpg

 

]Rychta č.p. 1[Zdroj C)

Plánovaný objekt z Kamenice u Dobrého u Dobrušky z přelomu 16. a 17. století nebyla od 50. let 20. století udržována a zchátrala. V roce 1977 bylo zahájeno jednání o jejím přenesení do kouřimského skanzenu. Byla připravena dokumentace k transferu, avšak tento záměr ztroskotal na administrativních a technických překážkách. V létě 1981 tedy byly sejmuty a zachráněny alespoň nejcennější architektonické detaily a zbytek stavby byl ponechán svému osudu. Výstavbě kopie v 80. letech bránil nedostatek pracovní kapacity, poté pozemkové spory.

http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs179.jpg

 

Obytný dům statku č.p. 1 Zdroj C)

z Týřovic u Rakovníka byl do muzea přenesen v roce 1975. Statek byl jako Jerýskovský grunt zmiňován už v 16. století, na konci 17. století se vytvářela jeho dochovaná podoba, dalšími úpravami prošel v 19. století. Po nové adaptaci zde byla v roce 2012 zpřístupněna stálá expozice „Venkovská škola na konci 19. století“ (velká světnice statku skutečně před rokem 1885 nouzově sloužila jako škola). Malá světnice a přední komora jsou instalovány do podoby zámožnějšího selského obydlí v polovině 19. století, v zadní komoře se nachází expozice „Lidový nábytek ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně“

https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/94759251_1727015004105681_5914952045776863232_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=GfZRrk0KqQQAX_W2jNQ&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=2d844a6d7200c28e4044937032a589c1&oe=5ED31DA0 https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/94639530_1727015020772346_1311460790590504960_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ALNnXYNKNPYAX-fllnC&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=e63ab56ee70107d6c55be3402655bce8&oe=5ED33042

 

]Chalupa č.p. 1[Zdroj C)

Plánovaný objekt z Nové Starosti u Rynoltic na Liberecku byla do skanzenu věnována majitelkou a převezena v roce 2010 poté, co na původním místě zchátrala a byla určena k demolici. Pochází z přelomu 18. a 19. století a patřila k nejstarší zachované zástavbě osady. Po rozebrání se podařilo k přesunu zachránit jen některé části konstrukcí stěn, protože chalupa byla napadena dřevokaznými organismy. Zachovány byly hodnotné architektonické prvky včetně pískovcových kvádrů podezdívky.

http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs175.jpg

 

Obytné stavení rychty č.p. 2 Zdroj C)

z Bradlecké Lhoty bylo zachráněno přenesením do skanzenu v roce 1981. Roku 1998 jej poškodil požár, po němž byla provedena celková obnova. Hospodářský trakt usedlosti dosud stojí na původním místě v Podkrkonoší. Stavení pochází z doby po roce 1689. Interiér je instalován do podoby z první poloviny 19. století, jsou zde vystaveny předměty z vybavení domácnosti a soubor malovaného nábytku z oblasti Podkrkonoší a Polabí.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Skanzen_Kourim_2.jpg/1024px-Skanzen_Kourim_2.jpg

 

Chalupa usedlosti č.p. 2 Zdroj C)

z Masojed na Českobrodsku z druhé poloviny 18. století. Roubená obytná část chalupy byla v roce 1987 zbořena a nahrazena novostavbou, detaily včetně lomenice, podstávky a ostění oken byly získány do muzea, kde došlo k postavení rekonstrukce chalupy s osazením zachovalých původních prvků. Chalupa byla doplněna o kopii zaniklé klenuté brány s volutovým štítem, která stávala v podobné usedlosti v Masojedech. postaveno v rámci první etapy dostavby v letech 2015-16

https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/95567840_1729978517142663_4616761875202310144_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=uz6agWaadGMAX87MBwQ&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=f84752e052be5bff294a97d6b7d7c7ef&oe=5ED1CB57 http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs990.jpg

 

Chalupa č.p. 8 Zdroj C)

pravděpodobně z roku 1786, z Budče u Ledče nad Sázavou. Do muzea byla přenesena v roce 1973 ze zátopové oblasti vodní nádrže Želivka. Interiérová instalace představuje domácnost drobného chalupníka v druhé polovině 19. století.

MLS Kouřim, chalupa se špýcharem z Budče.jpg

 

]Brána panského dvora č.p. 14[Zdroj C)

Plánovaný objekt Goticko-renesanční v Tismicích z roku 1506. V roce 1970 byla brána (podle webu muzea nejspíše úmyslně) stržena projíždějícím traktorem, po neúspěšném úsilí památkových orgánů o obnovu byla věnována do skanzenu.

http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs252.jpg

 

]Hospodářská budova u usedlosti č.p. 17[Zdroj C)

Plánovaný objekt (dvě komory a chlév) v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Pochází pravděpodobně z druhé poloviny 18. století. Byla v havarijním stavu a napadená dřevokaznými organismy. V roce 2012 se po podrobné dokumentaci podařilo zachránit jen několik prvků, které by měly být zakomponovány do plánované kopie stavby.

http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs364.jpg

 

]Roubený dům č.p. 19[  Zdroj C)

Plánovaný objekt ze Starostína na Broumovsku vznikl v 18. století. V 70. letech 20. století byl zanedbaný a hrozil jeho zánik. Byl demontován a měl být přenesen do podkrkonošského skanzenu ve Vrchlabí, který však nikdy nevznikl. Roku 1982 byl přenesen do muzea v Kouřimi, kde však nikdy nebyl znovupostaven. Pozůstatky jsou kvůli nevhodnému způsobu uložení silně poškozené a většinu ze součástí by bylo nutno nahradit kopiemi.

http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs172.jpg

 

]Dům vrchnostenské správy č.p. 31[Zdroj C)

Plánovaný objekt zvaný Laubovna z Amalína u Křivoklátu byl postavený na svažitém pozemku po roce 1715, když ves ještě nesla název Čamrdoves. Na stavbu byly použity části konstrukcí ze starších objektů včetně dřevěné nástavby jedné z věžic hradu Křivoklátu. Dům byl označován názvem podle rodiny houslisty a hudebního skladatele Ferdinanda Lauba, která jej používala jako letní byt. Roku 1996 byl dům poškozen požárem a roku 2005 byla nadzemní část zbořena a nahrazena novostavbou. Část původních konstrukcí byla v roce 2013 předána kouřimskému skanzenu.

Laubovna 1.jpg http://www.skanzenkourim.cz/img/galerie/cs3083.jpg

 

Obytné stavení usedlosti Šperkovna č.p. 41 Zdroj C)

ze Strašic na Rokycansku, z první čtvrtiny 19. století. Usedlost byla zlikvidována v roce 1978 z důvodu stavby nákupního centra, v muzeu byla postavena rekonstrukce zaniklého objektu s osazením několika zachovalých původních detailů. postaveno v rámci první etapy dostavby v letech 2015-16

http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs988.jpg

 

Dům č.p. 50 Zdroj C)

z osady Kamenná u Jílového na Děčínsku, z počátku 19. století, kombinující tři stavební techniky, byl do muzea přenesen v roce 1986. Expozice v interiéru přestavuje vybavení venkovské domácnosti na přelomu 20. století.

https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/94197883_1723266664480515_4980959614251040768_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=WeuFooo1DzMAX__li85&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=c8eae55b84cd246aab7eac7c0799ed47&oe=5ED1A167 

 

Domek u usedlosti č.p. 64 Zdroj C)

z Krchleb u Nymburka, který sloužil jako obydlí nemajetného domkaře, podruha nebo výměnkáře, byl postupně památkově znehodnocen modernizacemi, poslední autentická část, roubená světnice, byla zbořena roku 1975. Muzeum získalo pouze vyřezávanou lomenici v nerozebraném původním stavu. Znovupostavení domku bylo pojednáno jako rekonstrukce pravděpodobné původní podoby s využitím analogií s jiných dochovaných staveb. postaveno v rámci první etapy dostavby v letech 2015-16

https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/95266474_1729978507142664_7301131875609739264_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=jCwhDN7D4pYAX81N1rj&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=37a36ca6663f60d43ae82d68dea27ce0&oe=5ED18B19 http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs991.jpg

 

]Usedlost č.p. 128[Zdroj C)

Plánovaný objekt z Chedrbí na Čáslavsku pocházející z přelomu 18. a 19. století, představuje stavbu patřící menšímu zemědělci tzv. domkáři - zemědělci bez vlastní půdy. V roce 2008 byla vážně poškozena požárem, při kterém shořela celá konstrukce krovu, štít a byl silně porušen strop. Do muzea byly v roce 2016 přeneseny všechny nepoškozené původní konstrukce objektu.

http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs1144.jpg

 

]Vodní mlýn[ Zdroj C)

Plánovaný objekt z roku 1676 z Tismic na Českobrodsku. Původní objekt postupně zanikl zanedbáním po roce 1991. Jeho podrobné zdokumentování umožňuje stavbu kopie. Ve skanzenu k němu má být vybudován i funkční náhon s vyrovnávací nádrží, v souvislosti s tím má být u okraje areálu obnoven rybník Vodák, který zanikl na konci 18. století.

http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs431.jpg

 

]Větrný mlýn[ Zdroj C)

Plánovaný objekt na pozemku usedlosti čp. 189 na Zimní straně Červeného vrchu v obci Borovnice u Staré Paky z roku 1841 byl posledním sloupovým větrným mlýnem v Čechách, v provozu byl do 40. let 20. století. Na původním místě byl mlýn roku 1966 poškozen bleskem. Ač byl poté opraven, roku 1968 byl demontován a převezen ke konzervaci do Hostinného, odkud měl být převezen do plánovaného skanzenu v Dolánkách u Turnova, později byl převezen do plánovaného skanzenu ve Vrchlabí. V roce 1979 shořely zbylé základy původní stavby v Borovnici, roku 1982 byly zubožené a nekompletní zbytky horní části stavby převezeny do Kouřimi, kde však kvůli nevhodnému způsobu uložení dále zchátraly a nedostatku finančních a technických kapacit a kvůli pozdějším pozemkovým sporům nebyl mlýn dosud znovupostaven. Muzeum nyní uvažuje o stavbě kopie, použití původních částí konstrukcí je dnes již nereálné. Občanské sdružení Větrák usiluje od roku 1997 o znovupostavení mlýna na původním místě v Borovnici.

http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs174.jpg

 

Kovárna Zdroj C)

Celoroubená od usedlosti č.p. 2 ze Starého Bydžova z roku 1774 byla do muzea přenesena v roce 1976. Svému účelu sloužila až do roku 1958. Uvnitř je vystaven kovářský mobiliář především z kovárny v Louňovicích pod Blaníkem a také z několika obcí na Kolínsku. Kovárna je v muzeu zatím nevhodně prezentována jako samostatně stojící objekt bez obytného stavení a dalšího hospodářského zázemí.

MLS Kouřim, kovárna ze Starého Bydžova.jpg

 

Celoroubený špýchar Zdroj C)

s unikátní roubenou klenbou od usedlosti č.p. 3 z Kornatic na Rokycansku pochází z roku 1774. Do skanzenu byl v dobře zachovalém stavu převezen v roce 1977 poté, co se majitelka usedlosti zbytečně rozhodla jej zbořit. postaveno v rámci první etapy dostavby v letech 2015-16

http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs989.jpg

 

Sýpka Zdroj C)

od usedlosti č.p. 5 z Hrádku u Zruče nad Sázavou z přelomu 18. a 19. století byl do muzea přenesen v roce 1973 ze zátopové oblasti nádrže Želivka. Uvnitř je expozice o domácím zpracování mléka.

http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs161.jpg

 

Sýpka Zdroj C)

od usedlosti č.p. 7 z Budče pochází z 2. poloviny 18. století, do muzea byl přenesen v roce 1973.

https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/91634040_1703324693141379_2988148415868698624_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=BaGphGzoEF8AX9lerzV&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=1200a53fddaa439f422d9cfb09288672&oe=5ED32B9E

 

]Patrový špýchar[ Zdroj C)

Plánovaný objekt od usedlosti č.p. 27 z Martinic u Votic z roku 1794 byl několik letv rozebrané podobě na zahradě usedlosti, v roce 2013 majitel dohodl jeho darování Muzeu lidových staveb v Kouřimi.

http://www.skanzenkourim.cz/img/galerie/cs3078.jpg

 

Polygonální stodola Zdroj C)

Devítiboká roubená se strmým vysokým krovem středověkého typu pokrytým došky, od usedlosti č.p. 7 z Durdic u Votic, z roku 1648, do muzea přenesena v roce 1972 jako první stavba. Stávala hned za vstupem do areálu. V rámci úprav byla přenesena dovnitř areálu a šindelová střecha byla nahrazena doškovou.

https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/94158338_1723212331152615_2327768963288662016_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=NT7Jae7k6Y0AX9aboda&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=d59249f05e2de4f214d8c6dfd79b6db7&oe=5ED3E352 http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs160.jpg

 

Polygonální stodola Zdroj C)

Dvanáctiboká od č.p. 3 ze Želejova u Hořic z roku 1660 byla do muzea přenesena v roce 1977. V interiéru je vystaveno hospodářské náčiní a zemědělské strojem, některé pocházejí přímo z usedlosti č.p. 3 v Želejově.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/MLS_Kou%C5%99im%2C_stodola_ze_%C5%BDelejova_%2801%29.jpg/1024px-MLS_Kou%C5%99im%2C_stodola_ze_%C5%BDelejova_%2801%29.jpg

 

Balící stroj Zdroj C)

stroj na balení sazenic ovocných stromků z Molitorova u Kouřimi, umístěn za usedlostí ze středního Polabí

MLS Kouřim, balicí stroj na ovocné stromky.jpg

 

 

 

Muzeum lidových staveb v Kouřimi leží asi 1 km jižně od středu města. Vzniklo v roce 1972 původně jako záchranný regionální skanzen objektů lidové architektury ze zátopové oblasti vodárenské nádrže na řece Želivce. První část skanzenu byla zpřístupněna v roce 1976. Nosným programem se později stal výběr základních regionálních typů lidové architektury z území České republiky a jejich prezentace.

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.5.2020