Kód CZ

Křečhoř

Osada: Kamhajek, Bříství¨

Připojené: Kutlíře

Kostel sv.Václava a Božího Těla Zdroj C)

původně gotický kostel z počátku 14. století (připomínán roku 1350 jako farní), jehož stavebník pocházel nejspíš z okruhu královského dvora (tehdy se v držení vsi vystřídali král Jan Lucemburský, Jindřich z Lipé a královna – vdova Eliška Rejčka). Tato původní stavba zanikla při radikální pozdně empírové přestavbě (zejména v západním průčelí) v letech 1846–1848, provedené nákladem V. Veitha, po jejímž skončení byl kostel nově zasvěcen. V roce 1863 byla zvýšena věž a při restaurování v letech 1913–1914 byly odkryty dochované původní gotické detaily, které dokládají neobyčejně vysokou úroveň původní gotické kostelní stavby. Ta se nepochybně vymykala z rámce soudobé sakrální architektury venkovského prostředí.

Křečhoř, kostel svatého Václava a Božího Těla.jpg

 

Fara

 

 

Kaplanka

 

Hřbitov

 

Kamenný kříž Zdroj C)

 z roku 1863

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Krechor_A._Krizek.jpg/800px-Krechor_A._Krizek.jpg

 

Pomník Zdroj C)

bitvy u Kolína od Mořice Černila

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/d_15120493/img/17/2120x2816_2qz1Pp.jpg?fl=res,667,500,1

 

Pomník padlým

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Krechor_C._Pamatnik.jpg/800px-Krechor_C._Pamatnik.jpg

 

Hradiště Zdroj C)

Na západním okraji vesnice se nachází pozůstatky raně středověkého křečhořského hradiště.

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_F_J/xLiBvE.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Pohřebiště Zdroj C)

z doby římské – V roce 1937 byly na poli za vsí objeveny předměty z rozrušených žárových hrobů doby římské, které lze datovat do 2. století. Podařilo se zachránit jen malou část milodarů: hliněnou popelnici, železnou trubkovitou sponu s širokým esovitě prohnutým lučíkem a zlomky bronzových plechů zřejmě z nádob.

 

Usedlost č.p.14 Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Krechor_F._DvurKrechor.jpg/1024px-Krechor_F._DvurKrechor.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kolín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1295

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

610 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (14.4.2020)

 

Kód CZ

Kamhájek

Pamětní deska  Zdroj C)

 

Na rodném domě Gustava frištenského

Kamhajek C. RodnyDumFristensky-PametniDeska.jpg

Kód CZ

Bříství

Tvrz  Zdroj C)

Žertova usedlost, přestavba 1883

Bristvi D. ZertovaUsedlost.jpg

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.4.2020