Kód CZ

Lošánky

(Böhmisch Lossan)

Kaplička sv.Jana Nepomuckého

Kol.1740

 

Železný kříž Zdroj C)

Křížek byl postavený v roce 1867 jako poděkování za ochranu ve válce a před morem v roce 1866.

 

Památník padlým Zdroj C)

V jižní části obce Lošánky (u silnice) byl kolem roku 1924 zbudován pomník „Obětem 1. světové války V dolní části pomníku je umístěno ve čtyřech řadách po čtyřech v každé – tedy celkem 16 podobizen se jmény a daty narození

Pomnik.Obetem.1svValky.Losany.U.Kolina2.jpg

 

[Zámek] Zdroj C)

V souvislosti se vsí se vždy uvádí pouze dvůr, až v roce 1558, kdy Lošánky kupuje Jan Kryštof Myška ze Žlunic, se při dvoře poprvé připomíná panské obydlí. Sídlo poté sloužilo majitelům spíše příležitostně, neboť jejich rezidence byla na nedalekém Červeném Hrádku. Po roce 1666 získalo ves i s dvorem město Kutná Hora, které v Lošánkách zřídilo středisko všech svých statků. Tomuto účelu bylo později přizpůsobeno i panské obydlí, které bylo pro potřeby správce v roce 1740 přestavěno na zámek. Ten tvořila přízemní obdélná budova krytá mansardovou střechou, v jejímž přízemí byly valeně klenuté prostory. Když byl v roce 1786 dvůr se zámkem rozprodán, jeho budovu rozdělili mezi několik majitelů. Později sloužil bývalý zámek jako hostinec s vinopalnou a v majetku Kutné Hory zůstal až do roku 1950. Poté budova přešla do soukromých rukou a byla přestavěna na byty, později opuštěné. Již kolem roku 1980 byl neudržovaný a prázdný zámek ve velmi špatném stavu a tak byl před rokem 1986 zbořen

 

Kovárna

 

[Velkostatek]

Rozparcelovaný, na severní straně vsi, dnes malá náves s rybníčkem

 

Usedlost č.p.10

 

Usedlost č.p.13

1881

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kolín

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

Část Lošan

 

Historie obce

Poprvé se připomínají v roce 1379 jako majetek Bohumila z Lošánek

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 325

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (14.4.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.4.2020