Kód CZ

Ohaře

[Kaple]

1751, vyhořela 1838, na jejím místě postaven kostel

 

Kostel sv.Jana Nepomuckého

Na místě staré kaple 1846 postaven

Ohaře, Church.jpg

 

Fara  Zdroj D)

V roce 1787 byla v Ohařích zřízena lokálie a prvním lokálistou byl ustanoven Lambert Pelikán, který zde působil v letech 1787 – 97. V roce 1856 byla lokálie povýšena na farnost a v témže roce byla postavena fara. Prvním farářem se stal Josef Tichý. V roce 2008 byla fara prodána k soukromému obývání.

 

Železný kříž  Zdroj D)

1860, na místě hromadného hrobu ruských vojáků z roku 1812. Uprostřed soklu je v obdélném zahloubeném poli černá nápisová deska s nápisem: PATŘ, JE-LI BOLEST TVÁ JAKO BOLEST MÁ / TENTO KŘÍŽ VYSTAVĚLA LÁSKA K SPASITELU SVÉMU OBYVATELŮ OHAŘSKÝCH KTERÝ DNE 13. KVĚTNA 1860 OD NEJVYŠŠÍHO PASTÝŘ PANA ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO POSVĚCEN BYL.

 

Dřevěný kříž  Zdroj D)

z roku 1898, postavený nákladem Anny Netíkové z Ohař. Na současné místo byl kříž přemístěn při stavbě silnice v roce 1954. V roce 1996 byl kříž obnoven Vítkem Svobodou z Ohař, v roce 2009 přemaloval obraz Krista pan Peřina. Obnovený kříž byl vysvěcen 16. května 2010 jájnem žiželické farnosti Vladimírem Beněm.

 

Památník padlým

Ohaře, památník první světové války.jpg

 

[Tvrz] Zdroj D)

Tvrz se poprvé připomíná v roce 1514 jako majetek Zikmunda Korčka z Božce. Po jeho smrti v roce 1553 tvrz zdědila jeho dcera Anna, provdaná za kolínského měšťana Jana Diblíka. Anna prodala v roce 1575 tvrz, dvůr a ves Ohaře Janovi Libenickému z Vrchovišť, který je připojil ke svému libenickému panství, s kterým pak Ohaře připadly od roku 1593 panství kolínskému. Tvrz poté ztratila význam jako šlechtické sídlo a zpustla, žádné stopy se po ní dodnes nedochovaly. Tvrz pravděpodobně stávala na vyvýšeném místě nad bývalým rybníkem na severním okraji vsi na úpatí vrchu „Kostelík“, tam, kde snes stojí domy čp. 1 a 2.

 

Škola

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Oha%C5%99e%2C_Kindergarten.jpg/1280px-Oha%C5%99e%2C_Kindergarten.jpg

 

Dům č.p.8

 

Dům č.p.26

 

Dům č.p.132

S mozaikovou fasádou

Ohaře, Mosaic.jpg

 

Dům č.p.136

 

Dům

S mozaikovou fasádou

Ohaře, Mosaic 2.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kolín

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj D)

První zmínka o Ohařích se váže k roku 1397 jako majetek Jana a Václava Zacha z Ohař, Jan se připomíná ještě v roce 1415.

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (14.4.2020)

D) cestyapamatky.cz (14.4.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.4.2020