Kód CZ

Skvrňov

 

Kostel sv.Havla Zdroj C)

Románský, postavený v první čtvrtině 13. století hutí sázavského kláštera. Kostel se v téměř neporušeném stavu dochoval dodnes, pouze v roce 1870 byla přistavěna sakristie s předsíní a v roce 1902 byl puristicky obnoven. Poslední oprava proběhla v letech 1992–1994. Jednolodní obdélný kostel vystavěný z pískovcových kvádrů je ukončen půlkruhovou apsidou, k jižní stěně je přistavěna sakristie s předsíní a před západním průčelím se tyčí třípatrová věž. V nejvyšším patře je prolomena potrojnými sdruženými okénky a je kryta střechou na dřevěných krakorcích.

Románský kostel svatého Havla

 

Husův sbor

1936

 

Hřbitov

U kostela

 

Památník padlým

Před školou

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Skvrňov

Historie obce Zdroj C)

Ves Skvrňov je poprvé zmíněna v roce 1295, kdy zde měli majetek Vlastek, Záviš, Byčeň, Smil, Jarohněv a Černín ze Skvrňova (Squirnow), doložení při vyměřování hranic Ratají nad Sázavou. V průběhu 14. a na počátku 15. století je uvedena ještě řada zemanů, užívajících přídomku ze Skvrňova. Jejich vzájemné příbuzenské vztahy však nelze určit. Od roku 1364 se ve Skvrňově připomíná i majetek sázavského kláštera, neboť v tomto roce byl spolupatronem skvrňovského kostela i sázavský opat. Podrobnější údaje o majitelích Skvrňova po husitských válkách nejsou známy. Pouze je doloženo, že část vsi připadla v roce 1421 pánům z Kunštátu, v roce 1433 patřila jiná část vsi s dvorem sázavským benediktinům (jim patřila až do roku 1620) a další část s dvorem náležela před rokem 1462 Ofce ze Zásmuk a po její smrti v tomto roce připadla jako odúmrť králi Jiřímu z Poděbrad. Král odúmrť postoupil Ofčinu bratrovi Václavovi ze Zásmuk. V průběhu 2. poloviny 15. nebo na počátku 16. století byly se zásmuckým panstvím spojeny i další díly vsi a v roce 1543 je jako součást tohoto panství, které tehdy náleželo Adamovi z Říčan, jmenována i část vsi Skvrňov s tvrzí. A to je první a také jediná zmínka o skvrňovské tvrzi. Lze předpokládat, že ji vystavěl některý z majitelů vsi v průběhu 14. století a že zpustla po spojení se Zásmukami, kdy ztratila význam jako panské sídlo.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 446

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

C) cs.wikipedia.org  (9.5.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.5.2020