Kód CZ

Starý Kolín

Osada: Bašty

Kostel sv.Ondřeje Zdroj C)

Vysvěcen 1267, 1859 obnovený. Původně raně gotický kostel vysvěcený roku 1267 byl okolo roku 1740 znovu vystavěn podle návrhu Tomáše Haffeneckera ve stylu barokní gotiky. Kostel v roce 1761 vyhořel, v roce 1861 se dočkal zvýšení o další patro věže a nového zastřešení. V roce 1905 byl opraven a doplněn o pseudogotické prvky.

Současná podoba vnitřku kostela pochází z roku 1905. Autorem malby je J. Vysekal ml., zařízení vyrobila dílna Petra Buška ze Sychrova. Ve věži jsou tři zvony od Jana Jiřího Kühnera z roku 1779.

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_G_H/AcJHXH.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Fara

 

Výklenková kaplička Nejsv.Trojice Zdroj C)

Trojboká

Trojb.kaple St.kolin.JPG

 

Výklenková kaplička

U hřbitovní zdi

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_E_J/tyBHnr.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Výklenková kaplička

U hřbitovní zdi

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_N/LdKBB.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Výklenková kaplička

1803, zdevastovaná opravou 2004

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_E_J/9FrHn0.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Hřbitov

Za městečkem

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_E_J/VfbHny.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Železný kříž

Na hřbitově v čele choru, dříve na věži

 

Železný kříž

Na náměstí

 

Železný kříž

 

Dřevěný kříž

 

Památník padlým

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_S/DvRc.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Usedlost č.p. 32 Zdroj C)

Usedlost 32.JPG

 

Plavební kanál Šífovka Zdroj C)

odbočka z Černé strouhy, z let 1568-1572, jedná se o soustavu kanálů, vykopaných kutnohorskými havíři pro rychlejší přepravu dřeva od Labe, vedl kolem Mladého Hlízova ke dvoru Skalka u Kaňku, přepravu zajišťovaly lodě tažené koňmi, kanál je dílem Kryštofa z Gendorfu, majitele vrchlabského panství a báňského poradce krále Ferdinanda

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/d_15120356/img/88/466x700_9nYRgL.jpg?fl=res,667,500,1

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kolín

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267 (vysvěcení kostela sv. Ondřeje), je však starší než (Nový) Kolín založený v roce 1261. Podle zmínky z roku 1293 byl tehdy majitelem obce český král, který měl též patronátní právo nad kostelem. Z roku 1379 je doložena existence tvrze u dvora vlastněného kutnohorským měšťanem Ondřejem Frcuchárem, později (1386) tato tvrz a dvůr přešly do rukou Tomlina Praubarta, který tento dvůr spojil s dalšími a v roce 1397 tento celek prodal měšťanu Martinu Pušovi. V době husitské byl jeho držitelem Zachař z Řenče.

V tomto období se Starý Kolín stal nezávislým na (Novém) Kolíně a přešel pod působnost zemského práva, čímž se z něj stal tzv. deskový statek (majetek zapisovaný do desk zemských). V roce 1494 prodal Zachařův syn Vilém starokolínský statek městu Kolín, což znamenalo opětovné spojení osudu Starého Kolína s Kolínem.

V rámci potrestání Kolína za účast v prvním stavovském odboji byl Starý Kolín zabaven a připojen ke kolínskému panství císaře Ferdinanda I. V roce 1575 byla zřízena strouha na dopravu dřeva z Labe na Kaňk. Roku 1610 zachvátil Starý Kolín mohutný požár, při kterém celá obec vyhořela.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1465

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (14.4.2020)

 

 

Kód CZ

Bašty

Hospoda Bašta Zdroj C)

Kolínská 44/2, proslulá vorařská hospoda fungující více jak 600 let

Starý Kolín, hospoda Bašta.jpg

 

Mědihamr Zdroj C)

z přelomu 17. a 18. století, v roce 1762 byl po poklesu dolování v Kutné Hoře přestavěn na soukenickou valchu, kde se provádělo zhušťování a zplsťování vlnařských tkanin

Starý Kolín, Bašta, mědihamr.jpg

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.4.2020