Kód CZ 18810

Zalešany

Připojeny: Přebozy

Kaple sv.Ludmily Zdroj C)

1811, opravena 1990

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Zalesany_D._KaplickaDetail.jpg/800px-Zalesany_D._KaplickaDetail.jpg

 

Boží muka sv.Františka Zdroj D)

kolem roku 1830 s malovaným obrázkem sv. Františka z Assisi, který je zobrazen v řeholním rouchu při kázání ptactvu, u jeho nohou je laň. Portrét je doplněn nápisem "Svatý Františku, žehnej nám a našemu kraji".

 

[Tvrz] Zdroj D)

Kdy byla v Zalešanech postavena tvrz není známo. Poprvé se připomíná v roce 1608, kdy ji David Horňatecký z Dobročovic prodává spolu se vsí a dvorem Karlovi Mrackému z Dubé; vznikla tedy pravděpodobně někdy po roce 1525, kdy Horňatečtí z Dobročovic získali Zalešany. Tvrz se připomíná ještě v roce 1622 v souvislostí s konfiskací majetku Karla Mrackého za účast na povstání v letech 1618–20. V roce 1624 byla tvrz i s příslušenstvím vrácena Karlově dceři Dorotě Marii a jeho vnukovi Karlu Eusebiovi Mrackému.

Tvrz zřejmě zpustla za třicetileté války, neboť v roce 1689 se vzpomíná pouze dvůr, který se v tomto roce spolu se vsí stal součástí svojšického panství Michala Osvalda Thuna. V areálu dvora však ještě na počátku 18. století stála vysoká kamenná věž, krytá jehlancovou střechou, která byla pozůstatkem tvrze. Později však zanikla i tato věž a její zdivo bylo pravděpodobně použito na stavbu sýpky v areálu dvora.

 

Mlýn Zdroj C)

...

 

Kamenný most Zdroj D)

dvouobloukový most přes Výrovku z počátku 19. stol., ukázka konzervativnosti mostního stavitelství. Do stěny je vsazena část mlýnského kamene s letopočtem 1863 a deska informující o provedení opravy v roce 1927.

 

Zálešaňské maďaly Zdroj D)

Skupina dvou stromů jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) vysazených kolem roku 1830. Strom 104051/1 je vysoký 30 metrů, obvod kmene má 280 cm, koruna je vysoká 27 metrů a široká 10 metrů (měření v roce 2009). Strom 104051/2 je vysoký 30 metrů, obvod kmene má 292 cm, koruna je vysoká 27 metrů a široká 10 metrů (měření v roce 2009). Zdravotní stav obou stromů je dobrý.

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1319

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

243 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (28.9.2017)

D) cestyapamatky.cz (28.9.2017)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.9.2017