Kód CZ

Zásmuky

Připojené obce: Doubravčany, Nesměň, Sobočice, Vršice

Kostel Nanebevzetí P.Marie

(děkanský)1378, 1648 oprava

Zásmuky - kostel Nanebevzetí Panny Marie.jpg

 

Kostel sv.Františka Serafínského

(klášterní)1694

Zásmuky - Františkánský klášter.jpg

 

Františkánský klášter

1692

Zásmuky - Františkánský klášter.jpg

 

Děkanství

Zásmuky, fara.jpg

 

Kaple Narození P.Marie

V Lípách za městem, 1681, regotizovná

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_F_C/0hXBom.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kaple sv.Václava

(zámecká)1694

 

Kaple sv.Kříže Zdroj C)

U kostela

Zásmuky, kaple.jpg

 

Kaplička Zdroj C)

U kostela

Zásmuky, kaplička Svatého kříže.jpg

 

Synagoga Zdroj C) Zdroj D)

postavena po roce 1877. V roce 1938 byla kolínským rabínem PhDr. Richardem Federem prodána Českobratrské církvi evangelické, která ji v roce 1939 adaptovala na svou modlitebnu. V roce 1939 byla již bývalá synagoga doplněna o věžičku nad západním průčelím. V roce 2012 objekt od církve odkoupila Veronika Burketová a nyní je využíván k soukromým rodinným potřebám. Původní synagonální lavice z 19. století a kamenné desatero, druhotně zazděné do severní stěny, byly z iniciativy ředitele Městské knihovny v Kolíně Pavla Kárníka přemístěny v roce 2011 do kolínské synagogy.

 

Husův sbor Zdroj C)

Zásmuky, Husův sbor.jpg

 

Hřbitov

 

Lesní hřbitov

Za kaplí Narození P.Marie

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_F_L/bCcBqs.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Sloup se sochou P.Marie

Se sochami světců, 1700

Zásmuky - Mariánský sloup.jpg

 

                Socha P.Marie Immaculata

                Na sloupu

 

                Socha sv.Rozalie  

                V jeskyňce podstavce

Zásmuky, dřík mariánského sloupu.jpg

 

                Socha sv.Šebestiána

                Na podstavci

 

                Socha sv. Rocha

                Na podstavci

 

                Socha sv. Jana Nepomuckého

                Na podstavci

 

                Socha sv. Františka Xaverského

                Na podstavci

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Z%C3%A1smuky_-_Mari%C3%A1nsk%C3%BD_sloup.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého  Zdroj C)

Zásmuky, Jan Nepomucký.jpg Zásmuky, Jan Nepomucký.jpg

 

[Socha sv. Prokopa]  Zdroj C)

V roce 2010 jen podstavec, po roce 2014 zmizel i ten, v Nádražní ulici naproti domu čp. 267. Socha byla v 1. polovině 90. let 20. století poškozena autem a nyní je uložena na Městském úřadě. Světec je zachycen ve výrazném kontrapostu s uvolněnou levou nohou, která spočívá na ďáblu, vysunutým pravým bokem a nakloněnou hlavou. Pravou ruku má zdviženou. Stojí na soklu, jehož střední část tvoří obláčky. Celá tato kompozice je osazená na hranolovém podstavci. Předmětem ochrany je socha sv. Prokopa.

 socha sv. Prokopa

 

Památník padlým  Zdroj C)

Na č.p.134-135 na náměstí

 

Pamětní kámen Adolfa Vratislava ze Šternberka Zdroj E)

V parku v severní části Komenského náměstí nedaleko sochy sv. Jana Nepomuckého se nachází pamětní kámen, který sem byl dán na počest obnovitele města Adolfa Vratislava ze Šternberka.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_j/3J8Hot.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Pamětní deska

Na průčelí sokolovny

 

Zámek

Poč.18.stol

Zásmuky - zámek.jpg Zásmuky, zámek, předzámčí 2.jpg

 

Radnice Zdroj C)

Zásmuky - radnice na Komenského náměstí.jpg

 

Mlýn Zdroj C)

 

Velkostatek Zdroj C)

 

Škola Zdroj C)

Zásmuky - škola na Komenského náměstí.jpg

 

Sokolovna

 

Kamenný most Zdroj C)

Přes Výrovku ve Vlčím dole, barokní

Zásmuky, barokní silniční most přes Výrovku ve Vlčím Dole.jpg

 

Trafostanice Zdroj C)

Na náměstí, 1914

 

Zámecká zahrada Zdroj C)

 

            Kašna

                v zámecké zahradě

Zásmuky, zámek, park.jpg

 

            Jeskyňový pavilon - Grotta

                Tři síně s výzdobou oblázky a krápníčky, v zámecké zahradě

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_G_K/SMfB2tF.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Bažantnice Zdroj C)

Zásmuky - Zásmucká bažantnice (1) .jpg

 

Lipová alej Zdroj C)

Památná lipová alej v Zásmukách1.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad Kolín

 

Historie města Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1285, kde se připomíná jako majitel Sulislav ze Zásmuk. Ve 14. až 15.století bylo panství v majetku vladyckého rodu Zásmuckých ze Zásmuk. V období raného baroka ve 2. polovině 17. století Zásmuky získali Šternberkové, kteří přestavěli někdejší tvrz na zámek. Roku 1694 hrabě Oldřich Adolf ze Šternberka založil klášter františkánů s kostelem Stigmatizace sv. Františka Serafinského. Do presbytáře kostela dal převézt náhrobní desku svého slavného předka Jaroslava ze Šternberka.

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (13.4.2020)

D) cestyapamatky.cz (13.4.2020)

E) mapy.cz (13.4.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.4.2020

Předchozí editace: 1.7.2017