Kód CZ

Dlouhý Most

(Langenbruck)

Kostel sv.Vavřince

Barokní 1696-9, věž 1711, přestavěn 1792

 

Zvonice

1721, kamenná

 

Fara

1787 barokní

 

Kamenný kříž

1729

 

Kamenný kříž

1827

 

Kamenný kříž

1836

 

Dům

Konec 18.stol.

 

Dům

Konec 18.stol.

 

Dům

Konec 18.stol.

 

Dům

Konec 18.stol.

 

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Liberec, s.o.Liberec

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1103 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)      Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)      Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 6.4.2013