Kód CZ

Dolní Hanychov

(Nieder Hanichen)

Kostel sv.Bonifáce

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Liberec, s.o.Liberec

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Liberce

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1172 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)      Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)      Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957 (Liberec V)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 6.4.2013