Kód CZ

Grabštejn

(Grafenstein)

Kaple sv.Barbory

Hradní v sev.křídle, po 1569

 

Kaple čtrnácti Pomocníků

Konec 18.stol.

 

Znaky

Nad vchodem do dvora 16.-17.stol.

 

Památník padlým

1926

 

Horní zámek

Původně hrad Grafenstein, zal.pol.13.stol., poškozen 1421, barokně upraven 1782, upraven 1818-19, po požáru 1846

 

Dolní zámek

Se sgrafitem, přestavěn empírově 1818

 

Dvůr

J.J.Kunz konec 18.stol.

 

Sýpka

Vícepatrová 1731-3

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Liberec, s.o.Chrastava

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

187 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1)      Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)      Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 6.4.2013