Kód CZ 1160

Brtná

(Zeidlweid)

Památník padlým

V centru obce, zbytky

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/BE606CFC-9105-4EE3-8D42-630A553944AF/0/brtnapomnik.jpg

 

Usedlost č.p.

Hrázděný štít se sochou, poslední zbylé hrázděné stavení

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/58ADF694-70DF-416E-B3BB-676B4A08D26E/0/brtna.jpg

 

Prameny Kyselky >>

Tři prameny

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/24547C28-F825-4EDE-9347-9A50936FBA46/0/brtnakyselka.jpg

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Mariánské Lázně, s.o.Lázně Kynžvart

1961 Okres Cheb

Část Dolního Žandova

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

V obci statky Chebského typu s hrázděnými štíty a sochami svatých.

Téměř zaniklá ves. Německý název má původ v pojmu chov včel a žilo zde na počátku minulého století kolem 150 obyvatel. Dnes tu stojí asi jen čtyři původní domy a už jen poslední s hrázděným štítem. V centru vsi můžeme najít také zbytky válečného pomníčku. V okolí Brtné vyvěrá několik kyselek, jedna z nich přímo ve vsi pod hrází rybníka. Na pozemcích v okolí obce hospodaří rodinná ekofarma EFB Brtná.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

130 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche E., Umělecké památky Čech, 1977-82 (Dolní Žandov)

3) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) kr-karlovarsky.cz (11.8.2012)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.8.2012