Kód CZ

Háj

(Grafengrün)

Osada: Horní Domky

Kaplička

U cesty, výklenková

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/A6C81835-D0D6-4054-A7AF-11E2A2E587C8/0/hajves1.jpg

 

Kaplička

Naproti hájovně č.p.58, v blízkosti býv.tvrze, v rozvalinách

 

 

Výklenková kaplička

Steinmüllerův kříž

 

Železný kříž

U cesty

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/E2FDC794-C030-4899-BB99-233C24484276/0/hajkrizek.jpg

 

Železný kříž

Zasazený v kameni, Konhäuserových

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/7uxcRt.jpeg?fl=res,667,500,1

 

 

[Památník padlým]

1926, 23 obětí

Válečný pomník Háj u Staré Vody pomník obětem 1. sv. války listopad 2019.jpg

 

[Tvrz]

Stávala patrně naproti hájovně č.p.58

 

[Schneiderův mlýn]

též HOYERŮV MLÝN či Finkenmühle s čp.18. Na Kosím potoce nejblíže u obce. Majiteli byli Pfreimerovi, odtud i poslední jméno mlýna "Pfreimerův". Původně bylo stavení stavení čp.19 samostatný mlýn-pila (čp.19). Když byl mlynář Andreas Pfreimer za první války na frontě, mlela ve Schneiderově mlýně mlynářka Marie Pfreimerová - ve dne v noci pro domácí i mariánskolázeňské a mírnila hlad mezi lidem. Za první republiky sloužil mlýn jako pila,ale po vybudování Dyleňského vodovodu zbylo v Kosím potoce málo vody a mlýn, ač měl právě nové kolo, ztratil provoz a byl za to odškodněn městem Mariánské Lázně.

 

[Folterův mlýn]

Na Kosím potoce čp.21, majitelem byl Johann Jäger, starosta obce 1928-1945. Podle majitelů se též říkalo JÄGERůV MLÝN. Byl to poslední mlýn, který byl v provozu ještě 1945.

 

[Hennerův mlýn]

Na Kosím potoce

 

[Heyerův mlýn]

Na Kosím potoce

 

[Tinnesův mlýn a pila]

Na Kosím potoce čp.22 v Heimatbuch Marienbad (1977) se uvádí jako Schneideraugelmühle s čp.21 neboli Jägerův mlýn. V těsné blízkosti předchozího STRICKERŮV MLÝN (čp.23), který splynul s Tinnesovým mlýnem

 

[Hostinec]

Ve vsi

 

[Továrna na tabulové sklo]

Tafel-Glasfabrik“ na jejím místě následně postavena ves Háj

 

[Vrchnostenská sklárna]

 V letech 1845-1846 byla ve Viktorově údolí – Obrigkeitliche Glasfabrik Viktorthal, nebo také „Metternich-Beatrix“.

 

Hájovna č.p.44

býv.provozní budovy vrchnostenské sklárny

 

Škola

Jednotřídní

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Mariánské Lázně, s.o.Lázně Kynžvart

1961 Okres Cheb

2003 Pověřený městský úřad

 Část Staré Vody

 

Historie obce >> Zdroj D)

Je to stará hornická ves, ve které později převládalo sklářství a v 18. A 19. Století výroba kvalitního vápna. Na severním okraji obce se těžil chalkopyrit, malachit a měděné rudy. Jižně od obce byly doly na železnou rudu, doloval se tu galenit, sfalerit a malachit. Byly zde také lomy na vápenec a pálilo se zde vápno. Těžba vápence v okolí Grafengrýnu byla rozsáhlá a zde vyráběné vápno mělo prý výbornou kvalitu. Vápno se pálilo celkem v pěti pecích. Zdejší vápno bylo používáno při výstavbě domů v Kynžvartu i v Mariánských Lázních a v celém širokém okolí. Odlehlost místa a špatné cesty však byly důvodem zastavení jeho výroby. Pozůstatkem po více jak dvousetleté výrobě vápna je množství vápencových lomů nejen přímo v obci, ale i v širokém okolí. Jeden z takových lomů se nachází v těsné blízkosti Zeleného potoka na kraji lesa. Zelený potok později změnil svůj tok a začal se vlévat do vytěženého vápencového lomu.

Voda si našla novou cestu a začala se ztrácet v podzemních vápencových prostorách v malém Krasu. Podtéká pastvinu a po asi 500 až 600 metrech se znovu objevuje ve svém starém korytu, ve kterém vyvěrá z několika mokřadů a bažin. O tomto propadání se dlouho nevědělo, až počátkem srpna roku 1999 ho objevila skupina historiků – Karel Nejedlý z Brna, Pavel Holubec z Valů a Zdeněk Buchtele z Velké Hleďsebe a nazvali ho „Kmotrovo propadání“. Místo zkoumají nyní jeskyňáři. Otvor je postupně rozšiřován a čištěn, takže se snad jednou podíváme do malého krasu u Háje.

 

Grafengrünu stávalo několik desítek chalup, hostinec, několik mlýnů a válečný pomník. Dochovala se jen hájovna, jedno stavení a několik malých sakrálních staveb. Na Kosím potoce (také Vonši) stával Schneiderův, Falterův a Tinnesův mlýn. Sklářská výroba vznikla při Kosím potoce ještě dříve, než vesnice Grafengrün a na místě budoucí vesnice stávala továrna na tabulové sklo „Tafel-Glasfabrik“.  V letech 1845-1846 to pak byla vrchnostenská sklárna ve Viktorově údolí – Obrigkeitliche Glasfabrik Viktorthal, nebo také „Metternich-Beatrix“. Vyrábělo se zde nejen tabulové sklo, ale i známé bílé lahvičky ODOL s typicky zakřiveným hrdlem. Po vzniku Grafengrünu se sice sklářská výroba soustředila do Viktorova údolí, kde stálo 6 domů a žilo 20 obyvatel. Současně byla ve vsi v provozu další sklárna, vyrábějící ještě počátkem 20. Století. V té době byly už sklárny ve Viktorově údolí zaniklé a jejich provozní budova sloužila jako fořtovna.

 

Rok

obyv.

domů

1847

 409

49 

1850

1895

365

55

1907

327

1921

310

1927

310 N

 

1930

 

 

1939

267

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

D) kr-karlovarsky.cz (12.8.2012)

 

 

Horní Domky

 

 

17 – 5 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 12.8.2012