Kód CZ 19978 (Dolní) 20225 (Horní)

Lazy (Horní a Dolní)

(Perlsberg)

Výklenková kaplička Zdroj C)

...

Dolní Lazy kaplička.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

...

Horní Lazy křížek u cesty.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Mariánské Lázně, s.o.Lázně Kynžvart

1961 Okres Cheb

Část Lázní Kynžvart

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka pochází z roku 1336, kdy Jindřich z Leuchtenberku nechal dobývat rudy ve zdejších kopcích. Jednalo se zejména o železné a manganové rudy. Z původní zástavby zůstalo zachováno jen několik domů v Horních Lazech, Dolní Lazy zanikly úplně. Ty připomínají pozůstatky starých mlýnů či hamrů

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

864 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

22

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (10.3.2018

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.3.2018