Kód CZ

Mariánské Lázně

(Marienbad)

Kostel Nanebevzetí P.Marie Zdroj 2) Zdroj 3)

Neobyzantský 1844-8 J.G.Gutensohn

 

Fara

...

 

Evangelický kostel Zdroj 2) Zdroj 3)

Neorománský, 1857 C.Cantian z Berlína

 

Anglikánský kostel Zdroj 2) Zdroj 3)

Neogotický, 1878-9, režné cihly

 

Kostel sv.Vladimíra Zdroj 2) Zdroj 3)

Pravoslavný, v ruskobyzantském slohu 1900-1 G.Wiedermann

 

Synagoga Zdroj 2)

Zbořena, z roku 1884

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

V dolní části parku kol.1850 J.Max

 

Fontána s volavkami Zdroj 2)

Na ostrůvku v jezírku, 1956 Zd.Šimek

 

Fontána s ženou Zdroj 2)

Na ostrůvku v jezírku, 1956 Zd.Šimek

 

Kašna čtyř ročních dob Zdroj 2)

1957

 

Pomník tepelského opata Karla Kašp.Raitenbergera Zdroj 2)

1829, na mramorovém podstavci

 

Pomník Fr.Chopina Zdroj 2)

1947

 

[Pomník V.I.Lenina] Zdroj 2)

1952, J.Lauda

 

Pamětní deska Fr.Chopina Zdroj 2)

Na čp.7, 1957

 

Pavilon Zdroj 2) Zdroj 3)

Nad křížovým pramenem klasicistní 1818 A.Thurner3) 1826 nahrazena 1911-12 železobetonovou kopií

 

Kolonáda Zdroj 2)

Od Křížového pramene, 1889, na místě starší z 1826, neobarokní, žel.konstrukce, rekonstrukce 1975-6

 

Horní kolonáda Zdroj 2)

Na jihu připojená ke kolonádě Křížového pramene, reliéfní výzdoba 1956 Zd.Šimek

 

Pavilon Rudolfova, Karolinina a Ferdinandova pramene Zdroj 2)

Pův.kruhový altán 1811, nově zřízen 1823 a později rozšířen

 

[Pavilon Ambrožova pramene] Zdroj 2)

1812 empírový, 1826 nahrazen neogotickým, zbořen po 1926, dnes bez zastřešení

 

Pavilon Lesního pramene Zdroj 2)

1840, současný 1869

 

Muzeum, Goethův dům Zdroj 2)

Pův.U Zlatého hroznu, čp.10, 1818, typ nejstaršího domu

 

 

Dům Zlatý kříž Zdroj 2)

Později Split, čp.13, dvoupatrový

 

Chopinův dům Zdroj 2)

Čp.7, dvoupatrový

 

Lázeňská budova Zdroj 2)

1807, patrová, v 19.stol.přestavěny na Ústřední lázně

 

Rašelinné lázně Zdroj 2)

1880-2

 

Nové lázně Zdroj 2)

1893-5

 

Městské divadlo 2)

Později N.V.Gogola, eklektické, 1866 F.Zickler

 

Letiště Zdroj 2)

1927-9, P.Janák

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Mariánské Lázně, s.o.Mariánské Lázně

1961 Okres Mar.Lázně

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Místo na panství kláštera Teplá známé léčivými prameny  již 1528, od 1797 počátek osidlování a 1801-12 zřizování lázní, 1812 samostatná obec, 1866 město podle jasného empírového plánu.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

6909 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

3) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

27 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.2.2017