Kód CZ

Mnichov

(Einsiedl)

Kostel sv.Jana Křtitele Zdroj 2) Zdroj 3)

Zvaný též kaple sv.Siarda, údajně založen s klášterem Teplá, poničen v 16.stol., 1615 obnoven, 1664 znovu zřízen, 1782 zrušen a postupně bořen. Dnes romantické zříceniny.

 

Kostel sv.Petra a Pavla Zdroj 2) Zdroj 3)

Kol.1320, 1609 přistavěna věž, 1719-25 postaven nový barokní

 

Fara Zdroj 2) Zdroj 3)

Barokní, patrová, na portále 1782, na vnějším portálu do dvora 1710

 

Kaple P.Marie Zdroj 2) Zdroj 3)

zv. Fischbachova V zahradě domu čp.39, 1830

 

Kaple Neposkvrněného početí P.Marie Zdroj 2) Zdroj 3)

Při cestě k Fritzovu mlýnu,  zvaná Dělnická, 1767, silně poškozená se zbytky fresek

 

Kaple  Zdroj 2)

Při cestě k Louce, barokní, poč.18.stol. 

 

[Socha sv.Siardema] Zdroj 2)

Nad jeho hrobem stála do roku 1897, připomínána 1600

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2) Zdroj 3)

U Fischbachovy kaple, 1831

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

Při apsidě kostela, 1730

 

Sloup se sochou P.Marie Zdroj 2) Zdroj 3)

Na náměstí, 1713, zničen, zbytky před farou

 

Socha sv.Josefa Zdroj 2) Zdroj 3)

Na rozcestí M.Lázně Teplá, 1715 2) 1751 3), hlava zakopána u sochy

 

Socha Krista Trpitele Zdroj 2)

Směrem ke zříceninám kostela sv.J.Křtitele, 1780 na soklu, socha 1.pol.19.stol.

 

Socha sv.Petra Zdroj 2) Zdroj 3)

Před čp 46, 1833

 

Socha Nejsv.Trojice Zdroj 2)

Na sloupu proti čp.107, 1830

 

[Smírčí kříž] Zdroj 2)

Při vjezdu do obce od Mar.Lázní, 15-16.stol. zničen

 

Smírčí kříž Zdroj 2)

Při vjezdu do obce od Pramenů, 15-16.stol.

 

Pranýř Zdroj 2)

O vchodu do radnice, půlkruhový

 

Radnice Zdroj 2) Zdroj 3)

1725-30, patrová se štukovou výzdobou interiérů 1.patra

 

Fritzův mlýn Zdroj 2)

Severovýchodně od obce

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Mariánské Lázně, s.o.Mariánské Lázně

1961 Okres Cheb

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

913 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

3) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

19 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.2.2017