Kód CZ 14816

[Smrkovec]

(Schönficht)

[Kostel sv.Václava] Zdroj 2)

Stavba ze 14.stol., nahrazena v 15.stol. Celkově přestavěn 1839

https://hora-krudum.webnode.com/_files/200000122-bf29dc023b/gnirs%20schenflicht%20%E2%82%AC%E2%82%AC%E2%82%AC%E2%82%AC%E2%82%AC.jpg https://hora-krudum.webnode.com/_files/200000125-8fe5890df5/kostel%20smrkovec%202.jpg

 

[Fara]

První zmínka o farnosti je z roku 1355, kdy sem přichází nový farář z Řezna (Regensburg). z roku 1695. Byla to jednopatrová budova s dvorem, kterou postavil v roce 1695 Jiří Kannhauser, tesařský mistr z Horních Lazů, za celkovou sumu 242 florentských, 36 krejcarů a 3 feniky. Jak uvedl historik Gnirs ve svých dokumentech, na faře byly umístěny již v té době mimořádně cenné vánoční jesličky z 19. století a bohatý rozsáhlý soubor mnoha figur, které tvořily město Betlém s okolím. Tento vzácný inventář zde byl uschován a neustále pečlivě opatrován. Tak jako ostatní domy a věci v obci, po odsunu německých obyvatel a nastolení nového řádu způsobilo, že byl betlém nenávratně zničen.

 

[Kaple P.Marie] Zdroj 2)

1904 Na cestě do Těšova, kousek za místním hřbitovem

 

[Kaple sv.Jana Nepomuckého] Zdroj 2) Zdroj D)

U mostu, dřevěná hrázděná kaplička za mostem přes potok se sochou svatého Jana Nepomuckého z roku 1820

https://hora-krudum.webnode.com/_files/200000134-3e0e33f083/smrkovec%201933%E2%82%AC.jpg http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=217772

 

[Socha sv.Jana Nepomuckého] Zdroj 2)

18.stol., sokl novější, během roku 1920 socha spadla. Obec proto na jejím místě postavila masivnější sokl a socha na něj byla opět postavena, po roce 1947 byla zcela zničena

 

[Socha sv.Jana Nepomuckého] Zdroj D)

z 18. století, stála při cestě do Žitné.

 

Památník obce Zdroj C)

...

Smrkovec památník zaniklé obce.jpg

 

Památník padlým Zdroj D)

...

https://hora-krudum.webnode.com/_files/200000136-5538b5632a/pomn%C3%ADk%20smrkovec.jpg

 

[Dúm] Zdroj D)

...

https://hora-krudum.webnode.com/_files/200000134-3e0e33f083/smrkovec%201933%E2%82%AC.jpg

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Mariánské Lázně, s.o.Lázně Kynžvart

1961 Okres Cheb

Část VVP

Část Březové

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka je z roku 1355, kde zde došlo k výměně kněze. Další písemný zápis o obci se objevuje v roce 1370 v seznamu leuchtenberských lén, kde se uvádí, že v obci je 16 dvorů, zájezdní hospoda a jeden mlýn. V soupisu nothaftských lén z roku 1454 je uvedeno, že obec dříve patřila Bartu z Hertenberka (též z Hartenberka), majiteli dolů. Leuchtenberkové vlastnili obec do roku 1538, kdy byla převedena na Jindřicha, pána z Míšně. Od roku 1542 do roku 1547 vlastnil obec Jeroným Šlik. V té době došlo k rozmachu těžby stříbra, která zde probíhala již od počátku 16. století, pravděpodobně však již dříve.

Po potlačení odboje českých stavů byly Šlikům zabaveny horní revíry ve Slavkovském lese a Smrkovec přešel do královského majetku.[6] V roce 1550 byly obci uděleny horní svobody králem Ferdinandem I.[7] Listina Ferdinanda I. z roku 1550 hovoří o nově vzniklých dolech, ty však byly prokazatelně otevřeny Šliky již v roce 1545. Ze zdejšího stříbra byly raženy tolary. Kromě rud stříbra se v okolí Smrkovce těžil i vizmut a severně od vrchu Kozák omezeně cínová ruda a u Dolského mlýna jižně od obce železné rudy. Po roce 1620 za třicetileté války a odchodu horníků protestantského vyznání nastal ve Smrkovci výrazný úpadek dolování.[8]

 

Následovalo období, kdy se majitelé obce často měnili. V roce 1720 vlastnil Smrkovec Kryštov Karel z Wildsteinu (dnešní Skalná), od roku 1756 do roku 1773 jezuitský řád v Chebu, který však byl císařem Josefem II. zrušen a majetek přešel pod c. a k. náboženský fond. V roce 1790 jej ve veřejné dražbě koupil hrabě František Jiří Karel Metternich

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

686 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org (8.3.2018)

D) slavkovsky-les.cz (8.3.2018)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.3.2018