Kód CZ 3167

Dražíč

Osada: Březí, Vranov, Karlov-Nepomuk

Kaple sv.Mikuláše Zdroj 2)

Zámecká

Dražíč zámek (3) .JPG

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

z 1.pol. 18. století se nachází na jižním okraji Dražíče, při silnici do Chrášťan.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Dra%C5%BE%C3%AD%C4%8D%2C_kapli%C4%8Dka_%282%29.JPG/1280px-Dra%C5%BE%C3%AD%C4%8D%2C_kapli%C4%8Dka_%282%29.JPG

 

Výklenková kaple Zdroj C)

z 19. století až 20. století se nachází u silnice do Nemějic. Je zasvěcená Andělu Strážnému.

 

Železný kříž Zdroj C)

U silnice na nedaleké Nemějice po pravé straně na kamenném podstavci.

Dražíč - okres České Budějovice (001).jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

na kamenném podstavci, je poškozený za obcí ve směru na Bechyni vlevo. Vročení kříže 1835.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Dra%C5%BE%C3%AD%C4%8D_-_okres_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice_%28015%29.jpg/800px-Dra%C5%BE%C3%AD%C4%8D_-_okres_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice_%28015%29.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Za obcí vpravo ve směru na Karlov-Nepomuk na kamenném podstavci v ohrádce.  Vročení kříže 1900.

Dražíč - okres České Budějovice (025).jpg

 

 

Železný kříž Zdroj C)

Dražíč ( okres České Budějovice ) (04).jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Přímo v obci před špýcharem na kamenném podstavci.

Dražíč (okres České Budějovice) (02) .jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

U staré cesty do Chrášťan se po pravé straně mezi vzrostlými břízami na kamenném podstavci.

Dražíč - okres České Budějovice (006).jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

V zahradě u staré cesty do Chrášťan zdobný na kamenném podstavci, poškozený. Secesní

Dražíč - okres České Budějovice (012).jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Před hospodářskou budovou na konci obce ve směru Karlov-Nepomuk po levé straně na kamenném podstavci.

Dražíč - okres České Budějovice (021).jpg

 

Pomník padlým Zdroj C)

Na návsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Dra%C5%BE%C3%AD%C4%8D_-_okres_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice_%28003%29.jpg/800px-Dra%C5%BE%C3%AD%C4%8D_-_okres_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice_%28003%29.jpg

 

Zámeček  Zdroj 2)

Jednoduchá patrová obdélná budova v barokním slohu. Původně renesanční tvrz z doby po roce 1600 byla v první třetině 18. století na západní straně doplněna přístavbou kaple sv. Mikuláše a v polovině téhož století barokně přebudována.

Dražíč zámek (3) .JPG

 

Lihovar Zdroj C)

Upraven na minipivovar 1995

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Pivovar_Lipan_v_Dra%C5%BE%C3%AD%C4%8Di_%281%29.JPG/1280px-Pivovar_Lipan_v_Dra%C5%BE%C3%AD%C4%8Di_%281%29.JPG

 

Sýpka Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Dra%C5%BE%C3%AD%C4%8D_%28_okres_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice_%29_%2803%29.jpg/1280px-Dra%C5%BE%C3%AD%C4%8D_%28_okres_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice_%29_%2803%29.jpg

 

Usedlost č.p.7

 

Usedlost č.p.41

 

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Milevsko, s.o. Bechyně

1961 Okres Písek

2007 Okres České Budějovice

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o vsi (Drazicz) pochází z roku 1379. Podle biskupského katastru patřila ves původně do majetku pražského arcibiskupství. Původně tvořil ves jen jeden statek s přidruženými polnostmi a stavbami v nedalekých Svatkovicích, místní tvrz byla postavena až na konci 14. století.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

860

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (13.12.2019)

 

 

Kód CZ 1238

(Dražické) Březí

Kaple sv.Josefa Zdroj C)

Kaple sv. Josefa

 

Železný kříž Zdroj C)

U kaple

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/B%C5%99ez%C3%AD_%28Dra%C5%BE%C3%AD%C4%8D%29%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEek_u_kaple_01.jpg/800px-B%C5%99ez%C3%AD_%28Dra%C5%BE%C3%AD%C4%8D%29%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEek_u_kaple_01.jpg

 

 

 
Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1482

 

Kód CZ 18184

Vranov

Kaple Zdroj C)

Vranov (Dražíč) (07).jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

U památníku padlým

Vranov (Dražíč).jpg

 

Železný kříž

Na kraji vsi

 

Památník Rudoarmějcům Zdroj C)

Vranov (Dražíč) (05).jpg Vranov (Dražíč) (06).jpg

 

Památník

 

Usedlost č.p.6 Zdroj C)

Vranov (Dražíč) (02) .jpg

 

Usedlost č.p.28

 

 

 
Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1268

 

 

Kód CZ 6398

Karlov – Nepomuk

(Neponek)

Zvonice Zdroj C)

U hasičské zbrojnice

 

Výklenková kaple P.Marie Zdroj C)

V obci

Usedlost ve vesnici a výklenková kaple

 

Výklenková kaple Zdroj C)

U silnice k Nemějicím

Karlov-Nepomuk v okrese České Budějovice. (005).jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Vpravo před vesnicí, na obdélné destičce nápis: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Na památku Františky Koblížky zemřelého ve voj. nemocnici v Záhřebu dne 16. září 1914 – stár 32 roků. K opuštěnému a vzdálenému od milých svých k prostému Tvému hrobu zasílati budou denně modlitby Tvých milých dítek. Buď Tobě tatíčku po všech těch strastech ta cizí země Tvým domovem. M. K. 1914.“ Vročení tohoto kříže je 1914

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Karlov-Nepomuk_%282.%29.jpg/800px-Karlov-Nepomuk_%282.%29.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Vpravo před vesnicí

Karlov-Nepomuk (5) .jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

U silnice k Dražíči, na kamenném podstavci

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Karlov-Nepomuk_v_okrese_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice._%28002%29.jpg/800px-Karlov-Nepomuk_v_okrese_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice._%28002%29.jpg

 

Usedlost č.p.9

 

 

 
Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1790

 

33 – 33 - 0

2 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.12.2019

Předchozí editace 22.7.2013